Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • opolskie
  • po


Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 04 kwietnia 2014 roku.

25 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji ˝Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie˝ za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (druk nr 1950) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2148). Poseł Janina Okrągły:     Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-04 13:56Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji działań wynikających z ˝Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego˝ w 2011 r. (druk nr 1614) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 2125). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałabym podziękować Ministerstwu Zdrowia za... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 18:19Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji działań wynikających z ˝Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego˝ w 2011 r. (druk nr 1614) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 2125). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam takie króciutkie pytanie. W ˝Narodowym programie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 18:13Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji działań wynikających z ˝Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego˝ w 2011 r. (druk nr 1614) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 2125). Poseł Sprawozdawca Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Komisja Zdrowia na posiedzeniu w dniu 6... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 17:44Poseł Łukasz Tusk - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druki nr 1929 i 2145). Poseł Łukasz Tusk:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym tylko podziękować za zgodność co do tego, że ten projekt ustawy tak naprawdę nie został napisany, jak pan minister już wytłumaczył,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-22 12:14

Zobacz także:Poseł Łukasz Tusk - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druki nr 1929 i 2145). Poseł Sprawozdawca Łukasz Tusk:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu sejmowej Komisji Skarbu Państwa mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie dotyczące rządowego projektu ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-22 11:58

Zobacz także:Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1849 i 2228). Poseł Janina Okrągły:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Rząd podjął bardzo ważny temat, temat opieki nad... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-20 18:46Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druki nr 2175 i 2199). Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-17 14:42

Zobacz także:Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 2174 i 2198). Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-17 14:32

Zobacz także:Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (druk nr 2088). Poseł Rajmund Miller:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałbym zadać pytanie panu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-16 22:16

Zobacz także: