Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • opolskie
  • po


Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2064). Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:     Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec rządowego projektu ustawy o rzeczach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-08 20:24

Zobacz także:Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2014 roku.

7 i 8 punkt porządku dziennego:   7. Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2011 roku (druk nr 1597) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 1819).   8. Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2012 roku (druk nr 1960)... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-05 20:41

Zobacz także:Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2014 roku.

7 i 8 punkt porządku dziennego:   7. Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2011 roku (druk nr 1597) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 1819).   8. Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2012 roku (druk nr 1960)... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-05 19:03

Zobacz także:Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2014 roku.

7 i 8 punkt porządku dziennego:   7. Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2011 roku (druk nr 1597) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 1819).   8. Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2012 roku (druk nr 1960)... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-05 17:52

Zobacz także:Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 2068 i 2071). Poseł Sprawozdawca Leszek Korzeniowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na temat tej ustawy będą się wypowiadali przedstawiciele poszczególnych klubów w ramach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-28 09:59

Zobacz także:Poseł Łukasz Tusk - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 2068 i 2071). Poseł Łukasz Tusk:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Pora późna, jednak w związku z tym, że nie zostały przewidziane pytania, trochę rozszerzę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-28 09:59

Zobacz także:Poseł Rajmund Miller - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Rajmund Miller:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Poruszamy dzisiaj bardzo istotny problem, ale problem nie tylko uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, ponieważ dotykamy problemu zdrowia publicznego. Aktywność fizyczna wśród młodzieży i dzieci, która jest w tej chwili oceniana, spada. To jest nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-27 08:40

Zobacz także:Poseł Brygida Kolenda-Łabuś - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (druki nr 1502 i 2032). Poseł Brygida Kolenda-Łabuś:     Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-22 12:33

Zobacz także:Poseł Łukasz Tusk - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Łukasz Tusk:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! W wielu krajach są już ustalone przenoszalne wieloletnie koncesje połowowe. Również Komisja Europejska uważa je za panaceum w walce z przełowieniem. Pytam więc, panie ministrze, kiedy Polska dołączy do grona tych państw, które w ten sposób zapewnią... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-15 09:32

Zobacz także:Poseł Leszek Korzeniowski - Wystąpienie z dnia 12 grudnia 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Leszek Korzeniowski:     Bardzo dziękuję, pani marszałek. Mam krótkie pytanie: Czy Europejski Fundusz Morski i Rybacki zaprojektowany w perspektywie finansowej 2014-2020 przewiduje wsparcie akwakultury? Tylko tyle. Dziękuję uprzejmie. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-15 09:25

Zobacz także: