Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego (druk nr 2361).


Poseł Janina Okrągły:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na początku chciałabym podziękować pani Magdalenie Kochan, że z konsekwencją podjęła ten temat i przeforsowała to jako projekt komisyjny. Bardzo dobrze, że ta sprawa została podjęta, a krąg osób uprawnionych do adopcji ze wskazaniem został zawężony do rodziny i powinowatych. Dziecko powinno zostać w rodzinie.

    Wracam do rzeczywistości. Bardzo łatwo znaleźć strony internetowe: kupię, sprzedam dziecko - nie ma problemów. Jednak z analizy wpisów osób, które skorzystały z pomocy Internetu i zaadoptowały dziecko ze wskazaniem, wyłania się jeszcze jedna sytuacja, która nie jest dobra dla dziecka. Te rodziny często mają problemy z rodzicami biologicznymi, którzy - może i dobrze - mają poczucie rodzicielstwa, choć może spóźnione. (Dzwonek) Często sprowadza się to...

    Jeszcze sekundka.

    ...po prostu do nękania i żądania dodatkowych gratyfikacji finansowych.

    Moje pytanie: Jaka jest skala zjawiska adopcji ze wskazaniem? Tu była mowa o 2 tys. Jaki w tym jest procent adopcji, w których nie brał udziału ośrodek adopcyjny? Czy strony internetowe sugerujące takie działania ewentualnie będą monitorowane? Czy Ministerstwo Sprawiedliwości nie zastanawia się nad rozwiązaniem jeszcze jednego problemu dotyczącego handlu dziećmi, to jest problemu tzw. matek zastępczych, czyli surogatek? To też jest delikatny problem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.


267 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy