Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2997 i 3269).


Poseł Janina Okrągły:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan minister właściwie bardzo szczegółowo odpowiedział na wszystkie pytania, tak że zwolnił mnie z tego obowiązku, ale chciałabym może dopowiedzieć niektóre rzeczy, których nie powiedziałam w swoim wystąpieniu.

    Faktycznie nie podkreśliłam, że ustawa wprowadza również zapisy dotyczące ścisłego, dokładnego monitorowania obrotu produktami leczniczymi. Tak że po wejściu w życie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, czyli w 2017 r., będziemy dokładnie wiedzieli, jak wygląda sytuacja na rynku, ile mamy leków, jaka jest wartość tych leków, gdzie to jest. Tak że uważam, że to też jest jeden z bardzo istotnych celów, które możemy osiągnąć tą ustawą.

    Chciałabym przypomnieć jeszcze o tym, że ta ustawa podlega notyfikacji i podczas procedowania musieliśmy niejako wyważać, zwracać uwagę na to, aby przepisy, które ograniczają zasadę swobodnego przepływu towarów i usług, były proporcjonalne do zakładanych celów, żeby nie doszło do sytuacji, w której Komisja nam po prostu ten projekt zakwestionuje.

    Została tu wspomniana Bułgaria, mówiono o tym, że tam Trybunał Konstytucyjny to odrzucił. Rzeczywiście, propozycje były bardzo podobne do tych, jakie są w naszym...

    (Poseł Marek Gos: To Słowacy, pani poseł...)

    Tak, ale ja może powiem o Bułgarii. Otóż przepisy w jednym punkcie różniły się w bardzo istotny sposób, tam zgłoszenie zamiaru wywozu miało dotyczyć wszystkich leków refundowanych. W naszym projekcie, w sprawozdaniu dotyczy to tylko leków z tzw. wykazu leków zagrożonych, czyli tych, które znajdą się w obwieszczeniu ministra zdrowia, tych kilkunastu czy ewentualnie kilkudziesięciu produktów leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, bo takie też tam mogą być, bądź refundowanych wyrobów medycznych, zatem to będzie zdecydowanie mniej pozycji.

    Co jeszcze z takich spraw? Jeśli chodzi o wniosek mniejszości, o którym pan minister już mówił, dotyczący tego, aby zapewnić każdej hurtowni dostęp do produktu leczniczego, to chciałabym powiedzieć, że otrzymaliśmy opinię Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącą zgodności z prawem unijnym, w której podnoszony jest problem wniosku mniejszości w tym zakresie. Otóż Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdza, że te przepisy budzą wątpliwości pod kątem zgodności z prawem Unii, bo zgodnie z unijnymi regułami dotyczącymi konkurencji każde przedsiębiorstwo co do zasady powinno mieć możliwość wyboru kontrahentów i swobodnego dysponowania swoją własnością. Nakładanie na podmioty odpowiedzialne, wytwórców, importerów, obowiązku dostarczania przedsiębiorcom prowadzącym hurtownię farmaceutyczną stałych dostaw ogranicza wspomnianą zasadę. To może zostać zakwestionowane przez Komisję. Zatem musimy spojrzeć na to bardzo spokojnie i przewidywać zarówno skutki, jakie my chcemy osiągnąć, jak i niezamierzone przez nas efekty działania przepisów.

    Chciałabym podkreślić, że wszystkie spotkania, szczególnie podkomisji, były bardzo, bardzo burzliwe, zresztą było ich aż 7. Wszyscy bardzo aktywnie, zarówno posłowie, jak i obecni goście, włączali się w dyskusję i wszyscy mieli na celu zapewnienie dostępu do leków oraz na uwadze interes naszego pacjenta, za co chciałabym podziękować. Dziękuję też ministerstwu i głównemu inspektorowi farmaceutycznemu za bardzo dużą pomoc, także pracownikom sekretariatu Komisji Zdrowia, którzy dzielnie wytrzymywali długie i burzliwe posiedzenia komisji. Serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że ten projekt przyniesie zakładane efekty. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw


148 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy