Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym (druk nr 3675).


Poseł Janina Okrągły:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Chciałabym przede wszystkim podziękować za to, że projekt ustawy został przedstawiony. Mam nadzieję, wbrew innym wypowiedziom, że ten projekt stanie się ustawą właśnie w tej kadencji. Ustawa ma na celu powołanie organu, który będzie koordynował dotychczas realizowane działania. Mało tego, te działania będą efektywniejsze.

    Zwróciłam uwagę na jedną rzecz, która mnie bardzo cieszy, dotyczącą finansowania programów zdrowotnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego - jest zapis, że jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła inny program zdrowotny dofinansować, a także będzie mogła uzyskać dotację, co jest bardzo ważne, na realizację programu zdrowotnego z Narodowego Funduszu Zdrowia - mała gmina w większym zakresie, bo do 80%, natomiast gminy większe do 40% środków przewidzianych na realizację zadania.

    Moje pytanie brzmi: Czy to będzie specjalny fundusz, że tak powiem, fundusz wydzielony w budżecie funduszu zdrowia? Jaki będzie tryb przeznaczania i typowania środków właśnie na te programy zdrowotne, które będą realizowane przez gminy, a dofinansowywane z Narodowego Funduszu Zdrowia?

    I jeszcze jedna rzecz. Bardzo dużo w uzasadnieniu mówi się o podstawowej opiece zdrowotnej, i bardzo dobrze. Czy ministerstwo zastanawiało się także nad wciągnięciem farmaceutów, jeżeli chodzi o realizację programów profilaktycznych? (Dzwonek) Apteki też są miejscem, gdzie można bardzo dobrze edukować, szczególnie osoby starsze. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym


645 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy