Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Janina Okrągły:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Zacznę może z innej strony. Obejmuje nas nowa perspektywa finansowa, za chwilę ruszą dotacje unijne. Część z nich, w ramach zarówno krajowych, jak i regionalnych programów operacyjnych będzie przeznaczona na wsparcie polityki senioralnej.

    Pierwsze pytanie. Ile środków, wg szacunków ministerstwa, będzie przeznaczonych na politykę senioralną? Jaki procent z tych bardzo dużych kwot? Ile mniej więcej to będzie?

    Druga sprawa. W Programie Operacyjnym ˝Wiedza, edukacja, rozwój˝ jednym z zadań jest wypracowanie standardów usług dla osób starszych i niesamodzielnych oraz kształcenie kadr. Kiedy ruszą te programy?

    Jeszcze jedno pytanie, może niezwiązane z programem operacyjnym. Powinny być opracowane mapy potrzeb i usług na rynku senioralnym. Czy takie mapy będą opracowywane? Ustawa o osobach starszych zobowiązuje nas do analizy sytuacji osób starszych i wyciągania z niej wniosków.

    Następna sprawa. Chciałabym wiedzieć, jakie jest zainteresowanie, bo są już pytania dotyczące wykorzystania programów, szczególnie RPO. Jakie jest zainteresowanie samorządów, a przede wszystkim otwartego rynku? Bo musimy wychodzić poza system pomocy społecznej.

    Kolejna rzecz. W polityce senioralnej i w związanych z nią programach nacisk położony jest przede wszystkim na opiekę w środowisku lokalnym, co jest bardzo dobre, na deinstytucjonalizację, ale domy pomocy społecznej będą jednak potrzebne. W PO ˝Infrastruktura i środowisko˝ jest wpisana możliwość dofinansowania tworzenia domów pomocy społecznej, ale jest ograniczenie do 30 miejsc. Czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej to popiera? Czy będą zmiany w wytycznych? Bo tworzenie tak małych domów jest przede wszystkim nieopłacalne finansowo. One albo będą bardzo drogie, albo będą świadczyły usługi o niskiej jakości. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy seniorom, funkcjonowania systemu emerytalnego oraz jego finansowania


271 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy