Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • komisje


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałek Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez Prezes Rady Ministrów „Informacji rządu na temat przygotowania Polski do narastającego kryzysu, związanego z falą uchodźców w Europie”. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-11 13:35


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3763 cz. 1 i 2) - uzasadnia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-11 14:11


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja na temat przygotowań do inauguracyjnego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów - przedstawia Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej poseł Michał Szczerba oraz przedstawiciele organizacji senioralnych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-11 14:15


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druki nr 3678 i 3798). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 09:15


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3773) - uzasadnia poseł Józef Racki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 09:30


Komisja Zdrowia (ZDR)

Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 09:38


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3434 i 3804).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druki nr 3644 i 3871).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 10:00


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)

Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat realizacji programów aktywizujących w kontekście przeciwdziałania nadwadze i otyłości - przedstawia Minister Sportu i TurystykiInformacja Ministra Sportu i Turystyki na temat sportu dziewcząt i kobiet ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów propagujących aktywność fizyczną - przedstawia Minister Sportu i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 10:01


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2015) 323, 355, 356, 359, 360, 361, 362, 366, 368, 370, 371, 373, 374, 375, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 390, 391, 394, 398, JOIN(2015) 29). Rozpatrzenie (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 10:28


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 3904) - uzasadnia poseł Krystyna Sibińska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 10:31