Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • komisje


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)

Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat stanu prac nad Programem Rozwoju Sportu do roku 2020 - przedstawia Minister Sportu i Turystyki.Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat stanu oraz planów rozbudowy infrastruktury do uprawiania sportów wrotkarskich - przedstawia Minister Sportu i Turystyki.Prezentacja opracowań "Pływalnie kryte w Polsce", "Braki w infrastrukturze -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 12:30


Komisja Gospodarki (GOS)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3761) - referuje przewodniczący podkomisji poseł Krzysztof Gadowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 12:30


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (druk nr 3925) - przedstawia podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 13:10


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Sprawozdanie Fundacji Solidarności Międzynarodowej z działalności w roku 2014 - referuje Prezes Zarządu Krzysztof Stanowski.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 14:00


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druk nr 3929) - uzasadnia poseł Arkadiusz Litwiński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 14:06


Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

Uzupełnienie składu Prezydium Komisji.Dyskusja na temat regulacji prawnych dotyczących tzw. zaprzeczenia ojcostwa - de lege lata i de lege ferenda. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 14:15


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk nr 3286)- przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Piotr Cieśliński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 14:58


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przyjętego pakietu pomocowego o wartości 500 mln zł dla UE-28, w tym stanowisko Polski do tego pakietu.Pierwsze czytanie poselskiego projektu rezolucji wzywającej Radę Ministrów do podjęcia pilnych działań wspierających producentów mleka (druk nr 3943) - uzasadnia poseł Krzysztof Jurgiel.Rozpatrzenie odpowiedzi... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 15:04


Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

Informacja na temat aktualnej sytuacji Polaków w Mariupolu na wschodniej Ukrainie - przedstawia przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 16:00


Komisja Obrony Narodowej (OBN)

Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat działalności korpusu oficerów wychowawczych w Siłach Zbrojnych RP.Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat procesu mianowań w korpusie podoficerów osób posiadających nie nadane stopnie wojskowe.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 17:00