Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • komisje


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 2699) - przedstawia przewodnicząca podkomisji posłanka Danuta Pietraszewska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 15:00


Komisja Infrastruktury (INF)

"Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie sposobu przeprowadzania postępowań przetargowych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na wybór wykonawców na budowę dróg ekspresowych, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.". Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 15:00


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (druki nr 3860 i 3945).Zaopiniowanie wniosku Ministra Skarbu Państwa w sprawie zmian w planie finansowym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 15:30


Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego (NPS)

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego w VII kadencji Sejmu. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 16:01


Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni RP- referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 17:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3545 i 3767). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 18:00


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 3904 i 3912).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druki nr 3929 i 3932). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 18:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o związkach metropolitalnych (druki nr 2107 i 3729). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 19:59


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych (druk nr 3076) - uzasadnia przewodniczący podkomisji poseł Andrzej Kania. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 09:29


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk nr 3286)- przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Piotr Cieśliński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 09:32