Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • komisje


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Informacja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na temat systemu opieki Państwa nad kombatantami, ofiarami represji i działań wojennych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 09:59


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli koordynacji polityki rodzinnej w Polsce - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.Rozpatrzenie Informacji Głównego Inspektora Pracy dotyczącej działań kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy na rzecz poprawy stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 10:00


Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

Informacja o koncesjach przyznanych na rozpoznanie i wydobywanie złóż kopalin na terenie Polski - przedstawia Główny Geolog Kraju.Informacja o planowanym systemie ochrony złóż energetycznych kopalin strategicznych w przygotowywanej „białej księdze” ochrony złóż kopalin - przedstawia Główny Geolog Kraju. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 10:01


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2015) 336, 342, 389, 394, 397, 401, 406, 407, 408, 410, 411, 412). Uzupełnienie składu Prezydium Komisji.Rozpatrzenie (w trybie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 10:28


Komisja Infrastruktury (INF)

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 3930) - uzasadnia poseł Stanisław Lamczyk. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 11:00


Komisja Ustawodawcza (UST)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt: - SK 18/15 – brak wyznaczonego posła, - K 2/14 – brak wyznaczonego posła, - P 54/14 – pos. Witold Pahl, - K 32/14 – pos. Andrzej Dera. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 11:01


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (druk nr 3859) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 11:08


Komisja Zdrowia (ZDR) - cz. 1

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk nr 3864) - uzasadnia poseł Michał Szczerba.Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawyo zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3763) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Lidia Gądek. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 11:59


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 3205) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Marzena Okła-Drewnowicz. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 12:01


Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (druk nr 3860). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 12:02