Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałek Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez Prezes Rady Ministrów „Informacji rządu na temat przygotowania Polski do narastającego kryzysu, związanego z falą uchodźców w Europie”.


44 wyświetleńZobacz także:


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych na temat przebiegu procesu reorganizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
"Sprawa realizacji programu pl.ID, związanej z tym przebudowy Systemu Rejestrów Państwowych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Rozpatrzenie Sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2014 r. ustawy z dnia 24...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 r....

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych na temat funkcjonowania systemu poszukiwań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy