Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Stenogram wkrótce.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 3773)
- uzasadnia poseł Józef Racki.


52 wyświetleńZobacz także:


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)
Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy