Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Leszek Aleksandrzak


Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-30 20:00

Zobacz także:
Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-01 21:27

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-28 15:14

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-27 11:10

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-26 22:14

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

47 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 3568). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! W imieniu klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej mam przyjemność przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-26 08:30

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druki nr 3233 i 3278). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie i Panowie Posłowie! Nie będę mówił o tym, co jest w tym projekcie ustawy, przedstawię tylko stanowisko klubu Sojusz Lewicy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 10:07

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o: - senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczaniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-18 09:37

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.

30 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (druki nr 3374 i 3377). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 12:45

Zobacz także: