Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Leszek Aleksandrzak


Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 22 października 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym (druki nr 1650 i 1804). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-25 21:20

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (druki nr 1179 i 1764). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Prezesie! Trochę bym chciał odbiec od tej ustawy, którą dzisiaj procedujemy. Jest to kolejna zmiana w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-12 17:17

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego (druki nr 1434 i 1771). Poseł... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-12 13:26

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 27 września 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Poseł Leszek Aleksandrzak:     Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Premierze! Dyskutujemy dzisiaj o jednym z programów, który ma stanowić wsparcie dla młodych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-02 18:14

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 26 września 2013 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druk nr 1726). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej w sprawie rządowego projektu ustawy o zbiórkach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-02 12:57

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 26 września 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 1703). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! W zasadzie mam trzy pytania. Po pierwsze, czy tworząc nową... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-02 12:16

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń (druki nr 823 i 1666). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie i Panowie! Pytanie do pana posła sprawozdawcy, w zasadzie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-01 12:09

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń (druki nr 823 i 1666). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Mam zaszczyt przedłożyć stanowisko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-01 11:35

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskich projektach ustaw o:   1) zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,   2) zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw,   3) zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie innych ustaw,   4) zmianie ustawy o drogach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-30 15:30

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 25 września 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (druki nr 1421 i 1721). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-30 13:49

Zobacz także: