Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Leszek Aleksandrzak


Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 26 września 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 376 i 711). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Panie Marszałku! Panie ministrze, mówił pan o przewozach specjalnych. Rozumiem, że są to przewozy dużych dźwigów, części, na przykład maszyn... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-28 07:46

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 26 września 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 376 i 711). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Pracujemy dzisiaj nad projektem rządowym dotyczącym ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-28 07:46

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 26 września 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 376 i 711). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Ja będę trochę odbiegał od tego, o czym głównie dzisiaj mówimy, ale na jednym z dyżurów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-28 07:46

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 26 września 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (druki nr 637 i 709). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Mam pytanie do pana ministra dotyczące katalogu osób, które mogą otrzymać paszport tymczasowy.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-28 07:46

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold. Poseł Leszek Aleksandrzak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam jedno pytanie do pana prokuratora generalnego w następującej sprawie. Dotarło do prokuratury pismo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-01 17:55

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 627). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo! Dyskutujemy dzisiaj nad rządowym przedłożeniem ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Jest to... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-08-31 00:13

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 27 czerwca 2012 roku.

16 i 17 punkt porządku dziennego:   16. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (druki nr 451 i 521).   17. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie rezolucji wzywającej ministra transportu,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-29 22:43

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 25 maja 2012 roku.

27 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez prezesa Rady Ministrów ˝Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030˝ (druk nr 169) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 307). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Pani Marszałek!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-29 00:19

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 23 maja 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 376). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Debatujemy dzisiaj nad projektem ustawy Prawo o ruchu drogowym, a rzeczywiście chodzi o dyrektywy, które zostały przyjęte w 2007 r.,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-26 10:46

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 11 maja 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skazanych w procesie brzeskim za działalność na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego. Poseł Leszek Aleksandrzak:     Pani Marszałek! Panie Premierze! Panie i Panowie Posłowie! Wczoraj odbyła się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-15 21:59

Zobacz także: