Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Leszek Aleksandrzak


Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w sprawie negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 (druki nr 845 i 871). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Pani przewodnicząca mówiła, że zabierają głos nieczłonkowie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-30 18:49

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druki nr 759 i 889). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Panie i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-29 23:09

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druki nr 493 i 948). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-21 08:38

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2012 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druki nr 496 i 789). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Oczywiście nie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-08 14:13

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2012 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (druki nr 779 i 831). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Pani Marszałek! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-08 13:08

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 października 2012 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo pocztowe (druk nr 801). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!     (Głos z sali: Jest pani minister.)     Przepraszam.     Pani Minister! Rozpatrujemy dzisiaj ustawę Prawo pocztowe, która ma zliberalizować... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-25 00:10

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 23 października 2012 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego:   1. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 755).   2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 809). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Kilka lat temu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-23 23:33

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 12 października 2012 roku.

44 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie wniosku prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów (druk nr 799). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Panie Marszałku! Panie Premierze! Panie i Panowie Posłowie! Pan premier w swoim exposé dużo mówił o gospodarce, o inwestycjach w drogownictwie, w infrastrukturze, ale... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-13 17:45

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 11 października 2012 roku.

30 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra zdrowia ˝Sprawozdanie z realizacji 'Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2011 oraz przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego 'Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2012 wraz z kierunkami realizacji tego programu na lata 2013 i 2014˝... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-13 10:04

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 11 października 2012 roku.

29 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 627 i 730). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej w sprawie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-13 10:04

Zobacz także: