Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

47 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 3568).


Poseł Leszek Aleksandrzak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! W imieniu klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej mam przyjemność przedstawić stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Chcę powiedzieć, że oczywiście trudno jest być przeciw temu projektowi, ponieważ on ma doprowadzić do większego bezpieczeństwa na autostradach, również do tego, aby można było szybciej się poruszać, bo rzeczywiście dzisiaj korki są bardzo duże i bardzo niebezpieczne. Natomiast budzi nasze zastrzeżenia, po pierwsze, forma, w jakiej zostało to przedstawione Wysokiej Izbie, ponieważ przypominam sobie, że dzisiaj na pierwszym posiedzeniu Konwentu przedstawiono nam druk, przedstawiono nam dwie kartki papieru, które niby były drukiem sejmowym, bez numeru druku, bez żadnych opinii. W późniejszym czasie te opinie przyszły, chociaż trudno z nimi się zgodzić, bo jeżeli podaje się w nich, że nie będzie to powodowało żadnego uszczerbku budżetowego, to trzeba się zastanowić. Jeżeli przejazd autostradami będzie bezpłatny, to mimo wszystko jakiś uszczerbek również w funduszu drogowym będzie. A więc nie do końca możemy się z tym zgodzić.

    Uważamy, że to jest kolejna ustawa, która jest wprowadzana tylnymi drzwiami. Nie w pełni można nad nią pracować, ponieważ czasu na pracę nad tą ustawą nie ma, abstrahując oczywiście od tego, co powiedziałem, że ustawa jest potrzebna i pewnie warto, żeby weszła w życie.

    Powstaje również wiele pytań. Jedno z pytań - nie chciałbym później zadawać pytania - chcę skierować do pana ministra. Nie do końca w tej ustawie jest to jasne: Czy dotyczy to wszystkich autostrad, czy dotyczy to konkretnie jednej czy drugiej autostrady? Jeżeli traktujemy to równo, to w zasadzie, jeżeli jest takie zagrożenie bezpieczeństwa, również na tych autostradach, które są w prywatnych rękach, powinno to też obowiązywać. Ale czy będzie obowiązywać? A jeżeli będzie, to kto zwróci środki za przejazd, kiedy bramki zostaną otwarte? To budzi pewne zastrzeżenia. A więc również jest nierówne traktowanie użytkowników autostrad.

    Przedstawiając te uwagi, chcę stwierdzić, że klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej poprze tę ustawę, ponieważ uważamy, że jest ona potrzebna, chociaż słusznie tu jeden z kolegów posłów zapytał, czy rząd się dowiedział dopiero wczoraj, że przychodzą wakacje, że jest ciepło i że na autostradach mogą być problemy, bo to jest trochę dziwne, ale trudno, tak się stało.

    W związku z tym, konkludując, klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie popierał ten projekt i będziemy również za tym, aby przystąpić do drugiego czytania i przyjąć to jak najszybciej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym


53 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy