Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (druki nr 3374 i 3377).


Poseł Leszek Aleksandrzak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej wobec sprawozdania komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

    Oczywiście już koleżanki i koledzy posłowie bardzo dokładnie przedstawili wszystkie zmiany, nie będę się znowu do nich odnosił, bo to byłoby po raz kolejny czytanie fragmentów uzasadnienia. Rzeczywiście trudno nie zgodzić się z tymi poprawkami, jeżeli one ujednolicają treść i eliminują niejasności, jakie są w prawie.

    Problem, o którym mówiła tu również pani poseł z Prawa i Sprawiedliwości, jest jeden - że niestety po raz kolejny w tym Sejmie w krótkim czasie od uchwalenia jakiejś ustawy zmieniamy ją, nowelizujemy. Już doszliśmy w tym do takiej wprawy, że niektóre ustawy nowelizujemy w tydzień po ich wejściu w życie. Ta akurat przetrwała rok, ale rzeczywiście spowodowała masę niejasności, jeżeli chodzi o kwestie działań geodezyjnych, w starostwach i nie tylko, bo także w zakładach, ale również wśród ludzi.

    Szkoda, że jest to kolejna ustawa, którą rząd zaproponował nieprzygotowaną, niespójną. To jest w ogóle nie do przyjęcia, jeżeli mówimy o niespójności prawa w zakresie ustaw. Zastanawiam się więc, kto przygotowuje te ustawy, kto je tworzy i kto w ministerstwie czy w rządzie odpowiada za tak źle napisane ustawy.

    Miejmy nadzieję, że zmieni się ta sytuacja i że nie będziemy co chwilę nowelizowali prawa, chociaż są takie buble prawne, które już po raz 14 czy 15 nowelizujemy.

    Nie wiem, jakie są poprawki PiS-u. Oczywiście będziemy je analizowali, myślę, dzisiaj w komisji. Zobaczymy, czy je poprzemy, bo to już jest kwestia komisji.

    Natomiast klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej poprze tę nowelizację, ponieważ musimy doprowadzić do tego, ażeby prawo było spójne i jasne dla wszystkich. W związku z tym poprzemy zmianę ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 14 maja 2015 roku.


74 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy