Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druki nr 3287 i 3345).


Poseł Leszek Aleksandrzak:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Mam przyjemność przedstawić opinię klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej dotyczącą sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

    Pan poseł występujący przede mną wyraził wiele negatywnych opinii na temat tego projektu ustawy, ale oczywiście projekt ustawy musi być procedowany, jest to kwestia związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i z tym, że przez wiele lat, od 1997 r., prezes GUS, mimo że w poprzedniej ustawie był w jakiś sposób obligowany do tego, aby publikować te dane statystyczne, przez te wszystkie lata ich nie publikował. Ustawa ta ma zobowiązać prezesa do ogłaszania danych, które mają być później podstawą wyceny nieruchomości, chodzi o klasyfikacje 11 jednostek nieruchomości, w stosunku do których prezes GUS ma te dane publikować, jak również o wskazanie dla mieszanych nieruchomości, to jest bardzo dobre, wskaźnika średniej ważonej, co jest bardzo istotne.

    Ta ustawa ma kilka spraw załatwić, kilka problemów rozwiązać. Po pierwsze, oczywiście ma określić termin publikacji; po drugie, ma wskazać rodzaje nieruchomości, mówię o klasyfikacji, o tych 11 rodzajach; po trzecie, ma określić podstawowe zasady wyboru wskaźników, ma ona także określić elementy związane z szacunkiem, poprawić efektywność gospodarowania mieniem i umożliwić waloryzację kwot według jednakowych zasad.

    Biorąc to wszystko pod uwagę i to, że rzeczywiście, gdy informowaliśmy, rozmawialiśmy w wielu miejscach, w starostwach, bo te dane dotyczyły głównie tych zakładów, ośrodków geodezyjnych, które są w starostwach, okazywało się, że tam takiego projektu oczekują, do tego rzeczywiście dzisiaj jest duży bałagan dotyczący kwestii wycen nieruchomości, tego, skąd i w jaki sposób brać te dane, jak je stosować, i pracownicy w starostwach oczekują od nas takiego rozwiązania... Czy to jest najlepsze rozwiązanie? Myślę, że na tę chwilę jest ono jedyne. Ono stwarza określone warunki i możliwości funkcjonowania, dotyczy to szczególnie gospodarowania mieniem społecznym, mieniem ogólnym, pewnie mniej dotyczy to mienia indywidualnego. W związku z tym, biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej poprze projektowaną ustawę. Dziękuję bardzo.Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.


26 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy