Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

26 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druki nr 3929 i 3932).


Poseł Leszek Aleksandrzak:

    Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Mówimy dzisiaj o projekcie komisyjnym z druku nr 3932. Nie będę mówił teraz o nazwie, bo ona rzeczywiście nie bardzo mówi o tym, co jest w tej nowelizacji, bo nazwa jest nieadekwatna. Oczywiście mówimy o byłych mieszkaniach zakładowych i możliwości wsparcia przez gminy ich wykupu.

    Nie omawiając już samego sprawozdania, bo rzeczywiście idzie to w dobrym kierunku i myślę, czy jestem przekonany, że klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej poprze te rozwiązania, powiem o jednym nierozwiązanym problemie, panie ministrze. Myślę, że warto by się zastanowić nad tym i może wrócić do tego projektu, który złożył Sojusz Lewicy Demokratycznej, który szerzej rozwiązuje problemy mieszkaniowe. Wczoraj na posiedzeniu komisji strona społeczna rzeczywiście przedstawiała wiele problemów, których ta ustawa nie rozwiązuje. Są najróżniejsze aspekty prawne, mówi się, że nie jest to konstytucyjne, że jest to łamanie konstytucji. Ale trzeba wrócić do tego, jak te mieszkania i budynki były sprzedawane i czy rzeczywiście to wszystko wtedy było zgodne z prawem. Dzisiaj jest taka sytuacja, że ta ustawa nie rozwiązuje problemów wielu mieszkańców. O tym koleżanki i koledzy posłowie również tu mówili.

    Myślę, że warto zastanowić się szerzej nad tym projektem i rozwiązać kwestię mieszkań zakładowych, bo ta kwestia jest od 25 lat nierozwiązana. Może warto zastanowić się, w jaki sposób to zrobić, żeby to było zgodne z prawem, nie łamało konstytucji, ale rzeczywiście usatysfakcjonowało tych najemców i mieszkańców bloków, które kiedyś zostały sprzedane pewnie nie do końca, moim zdaniem, zgodnie z prawem, i to jest bardzo istotne.

    Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej oczywiście będzie popierał zmiany zaproponowane w tym projekcie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych


52 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy