Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury o:
- senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczaniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw,
- poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw
(druki nr 3091, 3229 i 3415).


Poseł Leszek Aleksandrzak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej w sprawie dwóch ustaw: senackiego projektu zmieniającego ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

    Celem obu zmian, bardzo krótkich, ale jak myślę, bardzo oczekiwanych, szczególnie przez lokatorów, było umożliwienie ustanowienia odrębnych własności w przypadku lokali oraz ich dzierżawy, ustanowienia prawa własności lokali wybudowanych przy wykorzystaniu kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego. Nowelizacja ustawy z 2009 r. spowodowała tu pewne niejasności, nie wszystko było jasne i doprecyzowane. W związku z tym, jak myślę, bardzo zasadne jest wprowadzenie tych dwóch projektów, aby dzisiaj rzeczywiście lokale wybudowane przy udziale kredytów można było przekształcać w sposób ustawowy.

    Jedyną wątpliwość, i tu się zgadzam z klubem Prawa i Sprawiedliwości, budzi rzeczywiście wysokość opłat. Bo niestety, pracując nad wszelkimi projektami ustaw, nie bardzo dbamy o naszych rodaków, obywateli, którzy korzystają z usług bankowych, bardziej dbamy o banki. Myślę, że warto byłoby rozważyć poprawkę, aby ograniczyć możliwości banków w zakresie pobierania opłat, bo zdaniem klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej te opłaty są za wysokie, są niejasne, niedoprecyzowane. Warto więc byłoby pochylić się nad tą poprawką.

    W związku z tym klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie popierał projekt, jak również zgłoszoną przez klub Prawa i Sprawiedliwości poprawkę dotyczącą opłat. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.


43 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy


Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy