Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Leszek Aleksandrzak


Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (druki nr 1511 i 1518). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Tak, mówiłem, że nie powinno być pytań, ale w związku z tym, że pan marszałek dopuszcza, to zadajmy te... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-16 22:27

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 12 lipca 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał w sprawie:   1) ustanowienia Dnia Pamięci i Męczeństwa Kresowian,   2) ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian,   3) ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian,   4) ludobójstwa dokonanego przez OUN - UPA na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-14 11:47

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (druki nr 1330 i 1346). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Mam przyjemność w imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej przedstawić stanowisko wobec projektu zmiany ustawy o wyrobach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-16 13:17

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 1098 i 1343). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Nie będę odpowiadał oczywiście na pytania. Pan minister mówił o tym, że w ustawie o ruchu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-16 12:42

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 1098 i 1343). Poseł Sprawozdawca Leszek Aleksandrzak:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-16 12:28

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 23 maja 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (druki nr 1365 i 1367). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-27 08:39

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 23 maja 2013 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1363 i 1369). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-26 22:55

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 23 maja 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o realizacji rządowego programu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych ˝Rodzina na swoim˝ oraz zamierzenia w sprawie wprowadzenia po dniu 31 grudnia 2013 r. systemów wspierania rodzin w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (druk nr 1257) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Polityki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-26 09:22

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 22 maja 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych (druki nr 1248 i 1321). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Pani Minister! W zasadzie moje pytania dotyczą konkretnie zadłużenia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-24 21:58

Zobacz także:Poseł Leszek Aleksandrzak - Wystąpienie z dnia 22 maja 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o drogach publicznych (druki nr 1248 i 1321). Poseł Leszek Aleksandrzak:     Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Pani Minister! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-24 21:37

Zobacz także: