Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Beata Bublewicz


Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Państwami Stronami Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Paryżu w dniu 19 sierpnia 2002 r. (druk nr 1641).Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy o handlu między Unią Europejską i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-09-11 14:15


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 1625) w zakresie: Część budżetowa 45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, - dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8, - wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-30 12:36


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o zmianie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Indii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 21 czerwca... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-29 18:33


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydata na stanowisko Ambasadora RP - pana Mieczysława Cieniucha.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-25 11:33


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Bilans prezydencji irlandzkiej w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie z przedstawicielem prezydencji irlandzkiej w Radzie Unii Europejskiej, Ambasadorem Irlandii, Panem Eugene Hutchinsonem.Program prezydencji litewskiej w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie z przedstawicielem prezydencji litewskiej w Radzie Unii Europejskiej, Ambasador Republiki Litewskiej, Panią Loretą Zakarevičiené. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-25 14:06


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stosunków polsko-litewskich. Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o współpracy w dziedzinie obronności (druk nr 1563).Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-24 09:32


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r. (druk nr 1498) - uzasadniają: Minister Spraw Zagranicznych i Minister Spraw Wewnętrznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-24 12:00


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stosunków polsko-gruzińskich.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-24 14:04


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Informacja na temat aktualnej sytuacji w Gruzji - przedstawiają przedstawiciele gruzińskich ośrodków eksperckich.Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej (druk nr 1476) - kontynuacja.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. - przedstawia Przewodniczący Komisji.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-11 13:04


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw: - o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. (druk nr 1408); - o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 09:33