Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Beata Bublewicz


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: - Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności (druk nr 1465).Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o współpracy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-10 12:02


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., (druk nr 1414), wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli, w zakresie działania Komisji:1) część budżetowa 45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, a) dochody i wydatki, b) dotacje podmiotowe i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-20 14:00


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 31 stycznia 2013 r. (druk nr 1432) - uzasadniają: Minister Spraw Zagranicznych i Minister Finansów. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-20 17:02


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: Umowy o wspólnym obszarze lotniczym miedzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (druk nr 1361).Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-19 14:00


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r. (druk nr1352) - uzasadniają: Minister Spraw Zagranicznych i Minister Finansów. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-13 09:30


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r. (druk nr 1252) - uzasadnia Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-13 14:00


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat stosunków polsko-amerykańskich. Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-12 09:33


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat sytuacji w krajach arabskich basenu Morza Śródziemnego. Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-23 13:06


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od odchodu wraz z Protokołem do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. (druk nr 1291) - uzasadniają: Minister Spraw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-22 11:35


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: - Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki (druk nr 1308); - Umowy o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-22 14:04