Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • asw


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałek Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez Prezes Rady Ministrów „Informacji rządu na temat przygotowania Polski do narastającego kryzysu, związanego z falą uchodźców w Europie”. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-11 13:35


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk nr 3821).Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3823). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 11:00


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3822). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 14:00


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3765). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 22:19


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych na temat funkcjonowania systemu poszukiwań osób zaginionych oraz współpracy Policji z organizacjami pozarządowymi.Rozpatrzenie Informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Poszukiwanie osób zaginionych”. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 16:42


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konstytucji Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, przyjętej w Genewie w dniu 19 października 1953 r. (druk nr 3337) - uzasadniają: Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 13:00


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 r. Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3257 i 3350).Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (druk nr 3362) - uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 14:10


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie Sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2014 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 3304).Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3257) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Krystyna Ozga. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 16:02


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

"Sprawa realizacji programu pl.ID, związanej z tym przebudowy Systemu Rejestrów Państwowych (SPR) oraz ich ewentualnego wpływu na przebieg wyborów prezydenckich, które będą miały miejsce w maju 2015 r." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 16:06


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych na temat przebiegu procesu reorganizacji jednostek Straży Granicznej na południowej i północnej granicy Polski.Rozpatrzenie Informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o finansowaniu bieżącego utrzymania lotniczych przejść granicznych.Rozpatrzenie Informacji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o organizacji i finansowaniu przejść... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 17:54