Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Beata Bublewicz


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 lipca 2010 r. (druk nr 2028) - uzasadniają Minister Sprawiedliwości i Minister Spraw Zagranicznych.Pierwsze czytanie poselskiego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-05 13:03


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Bilans Prezydencji litewskiej w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie z przedstawicielem Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Ambasadorem Republiki Litewskiej, panią Loretą Zakarevičiené.Program Prezydencji greckiej w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie z przedstawicielem Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Ambasadorem Republiki Greckiej, panią Tasią Athanasiou. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-23 11:03


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu projektu oświadczenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu - kontynuacja.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-23 12:05


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw: - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Nowym Jorku dnia 7 sierpnia 2013 r. (druk nr 2035); - o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-22 12:07


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu projektu oświadczenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat powstającej Służby Ochrony i Kontaktu.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. – kontynuacja.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-22 14:03


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydata na stanowisko Ambasadora RP – pani Barbary Tuge-Erecińskiej.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. - przedstawia Przewodniczący Komisji.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 17:05


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko Ambasadora RP - pana Aleksandra Chećko i pana Jacka Multanowskiego.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-12 12:32


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko Ambasadora RP - pana Andrzeja Byrta i pani Barbary Szymanowskiej.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 09:35


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 17:07


Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r. (druk nr 1883) - uzasadniają: Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Środowiska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-05 12:08