Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Beata Bublewicz


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 13 listopada 2013 r. (druk nr 2240).Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-23 10:03


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw: - o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Dubrowniku dnia 9 lipca 2010 r. (druk nr 2246); - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-23 10:33


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydata na stanowisko Ambasadora RP – pana Krzysztofa Ciebienia.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 15:05


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie dwustronnej współpracy obronnej, podpisanego w Santiago de Chile dnia 27 stycznia 2013 r. (druk nr 2226). Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-02 15:32


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat współpracy rozwojowej.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-19 09:33


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat restytucji dzieł sztuki.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-13 11:34


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Spraw Zagranicznych – wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie trybu negocjacji, statusu prawnego oraz treści deklaracji ministrów spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-13 15:04


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o przeglądzie umów dwustronnych, podpisanego w Sofii dnia 31 maja 2007 r. (druk nr 2138).Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-12 10:05


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r. (druk nr 2093) - uzasadniają: Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-19 14:01


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw: - o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. (druk nr 2089); - o ratyfikacji Umowy między... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-19 15:03