Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Beata Bublewicz


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011r. (druki nr 2515 i 2701). Zmiany w składzie stałej podkomisji do spraw wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-21 17:31


Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy: - o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-09 10:07


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zmiany w składzie Prezydium Komisji.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-01 09:03


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie, Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (druk nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-24 15:04


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, sporządzonej w Lanzarote w dniu 25 października 2007 r. (druk nr 2681). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-11 10:04


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pani Jolanty Janek i pana Andrzeja Byrta.Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie, Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-10 13:08


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011r. (druk nr 2515) - uzasadniają Minister Sprawiedliwości, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Spraw Zagranicznych oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania.Pierwsze czytanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 10:09


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: Umowy ramowej o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Islamską Republiką Afganistanu, podpisanej w Kabulu dnia 15 grudnia 2012 r. (druk nr 2650).Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pana Marka Całki i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 15:05


Komisja Gospodarki (GOS)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Traktatu o handlu bronią, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 2 kwietnia 2013 r. (druk nr 2521) - uzasadnia: Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-24 12:05


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Bilans Prezydencji greckiej w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie z przedstawicielem Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Ambasadorem Republiki Greckiej, panią Tasią Athanasiou.Program Prezydencji włoskiej w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie z przedstawicielem Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Ambasadorem Republiki Włoskiej, Alessandrode Pedys. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 09:18