Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Beata Bublewicz


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pana Mirosława Gajewskiego i pana Tomasza Orłowskiego.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 16:33


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. (druk nr 3059) - uzasadnia Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 13:00


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. (druk nr 3054) - uzasadniają: Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 16:32


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Bilans prezydencji włoskiej w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie z przedstawicielem prezydencji włoskiej w Radzie Unii Europejskiej, Ambasadorem Republiki Włoskiej Panem Alessandro de Pedys.Program prezydencji łotewskiej w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie z przedstawicielem prezydencji łotewskiej w Radzie Unii Europejskiej, Ambasadorem Republiki Łotewskiej, Panem Ilgvarsem Kļava. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 15:04


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pani Ewy Dębskiej i pana Ryszarda Sarkowicza.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 14:03


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Spotkanie z delegacją Komisji Spraw Zagranicznych Izby Deputowanych Republiki Czeskiej.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2015 r.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 14:49


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r. (druk nr 2858) - uzasadnia Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 15:06


Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowych projektów ustaw o ratyfikacji: - Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. (druk nr 2827); - Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. (druk... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-26 17:04


Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r. (druk nr 2833) - uzasadnia Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-05 15:07


Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772) w zakresie: - część budżetowa 45 - Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-22 16:04