Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

26 punkt porządku dziennego:


Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM (marzec 2011 r. - styczeń 2012 r.) (druk nr 291) wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (druk nr 354).


Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha:

    Szanowna Pani Marszałkini! Szanowni Państwo! Chciałabym przede wszystkim w pierwszych słowach bardzo serdecznie państwu podziękować za zainteresowanie, za zaangażowanie i w tę debatę, i przez te wszystkie lata, kiedy przygotowywaliśmy się do turnieju, bo prawdopodobnie jest to ostatnie wystąpienie ministra przed samym turniejem związane z jego przygotowaniem. W sposób szczególny chciałabym podziękować panu posłowi Koseckiemu, który prowadził podkomisję, i wszystkim posłom, którzy uczestniczyli w jej pracach. (Oklaski) Naprawdę bardzo, bardzo dobra praca i bardzo, bardzo długi czas tej pracy. Myślę, że mogę powiedzieć, iż wypowiadam się w imieniu swoim i moich poprzedników, którzy prowadzili koordynację tego procesu, w szczególności mówię w tej chwili o panu generale Rapackim, któremu również chciałabym serdecznie z tego miejsca podziękować. (Oklaski)

    Proszę państwa, z dużą wnikliwością słuchałam tej debaty i pytań, które państwo zadawaliście. Pojawiało się niestety trochę błędów merytorycznych w wypowiedziach dotyczących już szczegółowych rozwiązań. Mam takie wrażenie, że państwo niektóre informacje jakby zapamiętaliście z poprzednich etapów przygotowania. A więc na tyle, na ile będę potrafiła, postaram się skorygować wypowiedzi, ale na pewno nie uda mi się wszystkich.

    Myślę, że te dwa podstawowe jakby błędy polegają na dwóch kwestiach. Po pierwsze, na tym, że nie do końca niektórzy spośród państwa rozróżniają przygotowania związane z projektami infrastrukturalnymi i przygotowania związane z projektami organizacyjnymi - to naprawdę są dwa zdecydowanie odrębne zakresy zagadnień. Jeśli chodzi o infrastrukturę, to są to oczywiście stadiony, drogi, kolej itd. Jeżeli chodzi o projekty organizacyjne, to jest to ta cała, ogromna część przygotowań związana z napisaniem planów operacyjnych. Te plany operacyjne naprawdę dotyczą wszelkich dziedzin organizacji. Tak jak powiedziałam, ich jest naprawdę bardzo wiele. To jest 117 planów, które musiały być między sobą zintegrowane, tak żeby osoby, które pracują czy będą pracowały nad tym, ˝widziały się˝ i potrafiły ze sobą kooperować. Te plany zawierają jakby rozpoznanie sytuacji, które w sposób naturalny będą miały miejsce, czyli sytuacji typowych, z godzinnym rozpisaniem każdego dnia turnieju. Zawierają też ryzyka i to, w jaki sposób my te ryzyka definiujemy i w jaki sposób będziemy na te ryzyka odpowiadać. To są plany, które powstawały nie w ostatnim tygodniu czy dwóch, tylko naprawdę w ciągu wielu lat pracy. W tych planach zawieraliśmy też odpowiedzi na te wyzwania, o których państwo bardzo często mówiliście, czyli wyzwania infrastrukturalne. Powiem, że kiedy rozpoczynałam pracę nad tym projektem, to braliśmy pod uwagę znacznie więcej wyzwań. Braliśmy pod uwagę to, że więcej inwestycji nie zostanie zakończonych i na tę okoliczność również mieliśmy przygotowane plany operacyjne. To dotyczyło i stacji na Okęciu, i Stacji Stadion i bardzo wielu innych inwestycji, które udało się zakończyć. I naprawdę byłoby świetnie, gdybyśmy wszyscy potrafili pokazać dumę z Polski i powiedzieć też o tych inwestycjach, które były zagrożone, a które są zakończone.

    Druga część niejasności wynikała z tego, że państwo utożsamiacie komitet do spraw bezpieczeństwa, którym kierował pan minister generał Rapacki, z komitetem do spraw koordynacji, którym kieruję ja. Proszę państwa, na określonych poziomach organizacji i przygotowania projektu rzeczywiście ta kwestia bezpieczeństwa była jedną z najistotniejszych i najważniejszych, ale ten ostatni, końcowy etap, ostatnie pół roku to przygotowania związane z koordynacją. Poza sferą bezpieczeństwa jest też obszar infrastruktury, służby zdrowia, wolontariatu, narzędzi, które proponujemy naszym kibicom. Ten zakres przygotowań jest znacznie szerszy i nie dotyczy tylko bezpieczeństwa. W związku z tym wspólną decyzją pięciu ministrów, którzy w tej chwili wchodzą w skład konwentu tego komitetu podjęliśmy decyzję o tym, że jedna osoba spośród nas będzie koordynatorem. Jako że ten resort jest w najmniejszym stopniu obciążony pracą związaną z innymi obszarami, została podjęta decyzja o przekazaniu koordynacji właśnie do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

    Chciałabym też na początku odnieść się do wypowiedzi jednego z panów posłów, który mówił o zdawkowych odpowiedziach Ministerstwa Sportu i Turystyki na interpelacje. Otóż w ostatnim czasie otrzymaliśmy od pana posła dwie interpelacje. W lutym 2012 r. była to interpelacja w sprawie bezpieczeństwa na Euro 2012 i odpowiedź liczyła 25 stron. Wydaje mi się, że trudno byłoby nazwać tę odpowiedź zdawkową. W kwietniu otrzymałam od pana posła interpelację, na którą odpowiedź liczyła 6 stron, z tym że w tym samym czasie spółka PL.2012 przedstawiła dokładną i obszerną informację na specjalnie zorganizowanym posiedzeniu komisji sejmowej. Wydaje mi się, że ta opinia o zdawkowości odpowiedzi była jednak bardzo niesprawiedliwa.

    Teraz przechodzę już bezpośrednio do odpowiedzi. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, że powiedziałam państwu, iż ogłosiliśmy 100% gotowości. Jeszcze raz powtarzam, że 100% gotowości nie oznacza 100% zakończonych projektów infrastrukturalnych, tylko oznacza 100% zakończonych projektów organizacyjnych, czyli przygotowania wszystkich procedur, które muszą być przygotowane zgodnie z wytycznymi międzynarodowych organizacji, które zajmują się przygotowaniem tego typu wydarzeń, jak Euro 2012.

    Czy mamy plany awaryjne dla nieskończonych inwestycji? Oczywiście, że mamy, proszę państwa. Te plany, jak wielokrotnie podkreślałam, były przygotowywane od samego początku naszej pracy, czyli od kilku lat. Czy mamy plany dla zdarzeń nieprzewidzianych? Wszystkiego przewidzieć się nie da, dlatego wobec wyjątkowo nietypowych sytuacji zawsze musimy zachować jakąś pokorę. Na te sytuacje, których można się spodziewać, nawet jeśli są nietypowe, naprawdę jesteśmy przygotowani. Podczas całego okresu przygotowań spółka PL.2012 była w dobrym kontakcie z organizatorami podobnych przedsięwzięć w innych państwach. Pytaliśmy bardzo dokładnie, jakie wydarzenia najczęściej są zdarzają, czym są spowodowane, jak można je w najlepszy sposób opanować, i na bazie doświadczeń innych państw opracowaliśmy scenariusze dla nas, tak aby naprawdę nic złego się nie zdarzyło.

    Jeśli chodzi o Bristol, bo to jest pytanie, które pojawiało się kilkakrotnie, proszę państwa, to wydaje mi się, że w związku z deklaracją rosyjskiej federacji piłkarskiej, iż pozostają w Bristolu, można ten temat uznać za zamknięty. Przypomnę tylko, jaka jest historia i w jaki sposób federacje wybierają swoje centra pobytowe. Otóż Polska została poproszona o przygotowanie ofert i takie oferty z naszej strony zostały przekazane do UEFA i sprawdzone. UEFA proponowała federacjom piłkarskim różne miejsca na centra pobytowe. Federacje poszczególnych krajów mogły wybrać centrum pobytowe z tej listy lub inne. Polska jest wolnym krajem, więc każda z federacji mogła poprosić o to, żeby inne centrum pobytowe gościło ich reprezentację. Nie widzę w tym niczego nadzwyczajnego, to jest prawo każdej federacji. Tak jak mówię, jesteśmy wolnym krajem. Chodzi nam o to, żeby te federacje i piłkarze mieli po prostu duży komfort. I jestem przekonana, że tak będzie.

    (Poseł Grzegorz Schreiber: Ale to Warszawa jest centrum hotelowym.)

    Tak jak powiedziałam, są to decyzje, które podejmowała również UEFA, proponując federacjom określone miejsca.

    Dobrze. Wielokrotnie pytaliście państwo o stadiony i o przyszłość stadionów. Przypomnę tylko, że samorządy są właścicielami trzech stadionów poza Warszawą, więc jest to pytanie do samorządów. Natomiast jeśli chodzi o stadion warszawski, to prace nad podpisaniem umowy o zarządzaniu ze Stadionem Narodowym oczywiście trwają. Mam też przedstawione koncepcje funkcjonowania tego stadionu, więc te prace cały czas się toczą.

    Zostałam poproszona o podjęcie interwencji w sprawie informacji o Lwowie. Deklaruję, że z tą informacją jak najbardziej się zapoznam i jeśli będzie taka konieczność, to zareaguję.

    Pojawiło się pytanie o niepełnosprawnych i o ich udział w meczach. Szanowni państwo, już podczas posiedzenia komisji sejmowej powiedziałam, że jestem tą sytuacją równie zbulwersowana jak państwo. Bardzo dziękuję panu posłowi za zajęcie się tą sytuacją i również za interwencję w tej sprawie. Przekazałam list z prośbą o wyjaśnienie i do UEFA, i do spółki Euro 2012, i do PZPN. Mam nadzieję, że uda się tę sprawę wyjaśnić jeszcze przed turniejem, bo jest to sytuacja absolutnie niedopuszczalna. I mam nadzieję, że podczas rozmów z przedstawicielami UEFA uda się tę sytuację rozwiązać.

    Pytaliście państwo o to, czy są przypadki, że nie ma zgody na fan zone. W tej chwili mam informacje o 250 zgodach. Wiem o tym, że procedura...

    (Poseł Tadeusz Iwiński: To nie jest fan zone, tylko fen zone, stąd jest nieporozumienie.)

    Ale proszę zwrócić uwagę, że tłumaczenie jest absolutnie właściwe. To jest strefa kibica. Więc jeśli nawet ktoś z nas nie włada tak dobrze językiem angielskim jak pan poseł, to...

    (Poseł Tadeusz Iwiński: Są to nieporozumienia pani Gronkiewicz-Waltz.)

    Myślę, że te nieporozumienia nie powodują żadnych konsekwencji, więc odnoszę się do nich raczej spokojnie.

    W tej chwili jest ok. 250 zgód wydanych przez UEFA i raczej nie ma problemu z tym, żeby ta licencja była otrzymywana od UEFA. Natomiast jeśli tylko samorząd, organizator spełni wymogi, to ta zgoda jest przyznawana dość automatycznie, więc nie sądzę, żeby mogło to stanowić jakiś problem.

    Jeśli chodzi o zabezpieczenie kosztów i wysokość kosztów po stronie administracji publicznej i samorządów - to pytanie również powtórzyło się kilka razy - to, proszę państwa, odpowiedź na to pytanie znajduje się na str. 9, o ile pamiętam. Tak, na str. 9 sprawozdania. Jeśli państwo posłowie sobie życzycie, to takie zestawienie jestem oczywiście w stanie przygotować. Są tam przygotowane karty przedsięwzięć, które są przedstawione w tym sprawozdaniu. W tych kartach przedsięwzięć jest szczegółowa informacja na temat statusu właściciela i budżetu każdej inwestycji, niezależnie od tego, czy jest to inwestycja drogowa, kolejowa, infrastruktura - dworce i lotniska, czy centra pobytowe. Więc naprawdę można tę informację wyczytać ze sprawozdania. Ale - tak jak mówię - jeśli byłaby taka potrzeba, to jesteśmy w stanie dokonać takiego podsumowania.

    Było pytanie do przedstawiciela Ministerstwa Obrony Narodowej i pytanie do przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości. Odpowiedź na te pytania zostanie przekazana państwu na piśmie.

    Jeśli chodzi o porównanie z innymi imprezami i o pytanie, jak wypadamy w tym porównaniu, to - tak jak powiedziałam - jesteśmy w ciągłym kontakcie z organizatorami dużych imprez sportowych. Są to wręcz zawiązane już po prostu dobre znajomości między pracownikami PL.2012 i takimi osobami, które organizowały tego typu imprezy na świecie. Natomiast samemu się trudno porównywać. Wydaje mi się, że najlepszego porównania może dokonać i najlepszą ocenę nam wystawić UEFA. I w jej ocenie naprawdę wypadamy bardzo dobrze. Możecie państwo mówić, że rząd się chwali, ale organizatorzy po stronie sportowej również nas chwalą. Te oceny są naprawdę rewelacyjne.

    (Poseł Krzysztof Jurgiel: Nie słyszeliśmy.)

    (Głos z sali: Może coś ze słuchem?)

    (Głos z sali: Albo po francusku mówi.)

    Panie pośle, obawiam się, że pan słabo stara się słuchać, bo i pan Michel Platini, i pan Martin Kallen wielokrotnie na łamach i prasy polskiej, i międzynarodowej wypowiadali się naprawdę świetnie o tych przygotowaniach.

    Pojawiały się pytania dotyczące podziału Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na dwie części. Pan minister Karpiński już odpowiadał na te pytania, ale podkreślę to jeszcze raz. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że zarządzanie, kiedy możemy mieć do czynienia z kryzysem, może być wyzwaniem. W związku z tym w każdym z pięciu miast, bo również w Krakowie, powstaje wspólny sztab miejsko-wojewódzki. Praca w tym sztabie jest zaprojektowania w taki sposób, żeby problemów kompetencyjnych nie było.

    Jeśli chodzi o włączenie w to ministerstwa rolnictwa, to z drobnym wyprzedzeniem powiem, że również uczestniczy ono w projekcie Euro 2012. Będziemy promować polską zdrową żywność podczas turnieju i nowy polski produkt, który, mamy nadzieję, że się świetnie przyjmie w całej Europie i być może na całym świecie, czyli polish breakfast. Jesteśmy przekonani, że to pomoże promować polską żywność również po turnieju.

    (Poseł Marek Domaracki: Oby nie ta kiełbasa - zero mięsa w kiełbasie.)

    (Poseł Marek Domaracki pokazuje ˝Gazetę Wyborczą˝)

    Czy monitorujemy budowę stref kibica? Oczywiście tak, wszystkie, każda z tych budów przebiega zgodnie z harmonogramem.

    Jeśli chodzi o pozostałe pytania, to z tego co mam... Aha, jeszcze kilkakrotnie padało pytanie o promocję. Dzisiaj rusza wewnętrzna promocja w Polsce pod hasłem ˝Wszyscy jesteśmy gospodarzami˝. Nieprawdą jest, że promocja zewnętrzna została przewidziana tylko w trzech krajach. Rzeczywiście taka decyzja została podjęta na początku naszych przygotowań. I ta promocja była prowadzona przez długi czas. Co zresztą ciekawe, jest bardzo duża spójność tamtej promocji z dzisiejszą, dlatego że hasło promocji prowadzonej na zewnątrz to było hasło ˝be invitd˝, czyli ˝czuj się zaproszonym˝, natomiast w drugiej części kampanii, którą będziemy już prowadzili w trakcie turnieju, w promocji, która będzie skierowana do naszych kibiców, będzie hasło ˝feel like at home˝, czyli ˝czuj się jak w domu˝. Tak więc wydaje mi się, że świetnie te dwa elementy do siebie pasują. Po losowaniu 2 grudnia w ubiegłym roku, kiedy okazało się, że w związku z grupami, które grają w Polsce, będą inni kibice niż z tych trzech rynków, promocja została rozszerzona na wszystkie kraje, których kibice do Polski przyjadą. To jest naprawdę szeroka promocja i bardzo dokładnie, szczegółowo zaprogramowana. Wszelkie informacje są na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Kilka dni temu ruszyła też promocja w Eurosporcie i w CNN, więc na pewno tych działań promocyjnych nie jest za mało.

    Na pozostałe pytania zostały udzielone odpowiedzi przez panów ministrów.

    Szanowni państwo, tak jak powiedziałam wcześniej, to jest ten ostatni moment. I jeszcze raz wszystkim państwu serdecznie dziękuję za udział w tym projekcie.

    (Poseł Krzysztof Jurgiel: Nie powiedziała pani, które miejsce zajmie Polska.)

    Na to pytanie chyba nie jestem w stanie odpowiedzieć.

    Chciałabym wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za pracę, za wiele lat pracy. W ten projekt turniejowy w Polsce zaangażowane były tysiące osób. I teraz przychodzi czas na to, żeby wszystkim tym osobom podziękować, a część z nich poprosić o to, żeby jeszcze przez te kilka tygodni ciężko popracowały, bo taka szansa promocyjna jak ten turniej naprawdę więcej się pewnie nie powtórzy albo będziemy musieli na nią długo czekać. A więc poczujmy się wszyscy gospodarzami turnieju, bądźmy wszyscy gospodarzami. Powiedzmy naszym kibicom, naszym gościom: feel like at home, czujcie się u siebie. I w kolejnym słowie powiedzmy im jeszcze: wróćcie do nas. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 25 maja 2012 roku.


118 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy