Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2781 i 2807).


Poseł Joanna Mucha:

    Bardzo dziękuję.

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Chciałabym tylko podkreślić, że podczas prac w komisji była naprawdę atmosfera dużego poparcia dla tej ustawy, dużej zgody. Dlatego jestem zaskoczona niektórymi dzisiejszymi głosami. Apelowałam podczas wcześniejszego mojego wystąpienia, 9 października, o to, żebyśmy nie starali się przelicytowywać w propozycjach, dlatego że kroimy te rozwiązania w taki sposób, na jaki nam pozwala budżet.

    Odpowiadam na konkretne pytanie, które zostało mi zadane, czyli pytanie o to, czy odbyła się podczas posiedzenia komisji dyskusja o tych szerszych rozwiązaniach. Nie, nie było takiej dyskusji. Dyskutowaliśmy o projekcie, czyli o rozwiązaniach, które zostały zaproponowane. Dodam jeszcze, choć właściwie powiedział to wszystko pan minister, że nie ma czegoś takiego jak ustawa, która rozwiąże wszystkie problemy. Nie ma ustaw, które nagle jak czarodziejska różdżka spowodują, że wszelkie problemy, bieda, ubóstwo, brak zatrudnienia i jeszcze inne, zostaną w sposób cudowny rozwiązane. To jest ustawa o ulgach. Ulgi są wtedy, kiedy płaci się podatki, a podatki są wtedy, kiedy jesteśmy ujęci w systemie podatkowym. Tak więc nie możemy próbować jakby rozciągać tego rozwiązania, by sięgało poza system podatkowy. Pan minister również wspominał o tym, że osoby, które są poza tym systemem, płacą podatek liniowy - płacący podatek liniowy oczywiście mają wybór i mogą wejść do systemu powszechnego - są bezrobotne czy są rolnikami, jeśli potrzebują pomocy, to objęte są pomocą w podsystemach pomocowych. Nie o tym jednak jest ta ustawa i dlatego jestem zaskoczona tymi głosami. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.


89 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy