Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2781 i 2807).


Poseł Sprawozdawca Joanna Mucha:

    Szanowna Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Komisji Finansów Publicznych w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2781.

    Szanowni Państwo! Wszyscy wiemy, jaka jest obecna sytuacja. Bardzo systematycznie i konsekwentnie prowadzona polityka rządu, która miała na celu wspieranie rodzin, spowodowała, że już dziś 49% podatników rodziców trójki lub większej liczby dzieci nie płaci podatku dochodowego. Podatku nie płaci również 27% rodziców wychowujących dwoje dzieci. W dalszym ciągu część podatników nie ma możliwości odliczenia ulgi w pełnej wysokości z uwagi na to, że dochód tych podatników jest zbyt niski i w konsekwencji możliwość odliczenia ulgi nie istnieje.

    Ten projekt ustawy jest bardzo ważny, bo jest to projekt, który zmienia ten stan rzeczy, i to zmienia w sposób bardzo korzystny dla podatników. Jestem przekonana, że jest to jedna z najbardziej oczekiwanych ustaw w tej kadencji. Ten projekt ustawy podwyższa ulgi o 20% na trzecie i każde kolejne dziecko. To oznacza, że ulga na trzecie dziecko wzrośnie rocznie z 1668 zł do 2000 zł, natomiast ulga na kolejne dzieci z 2224 zł do 2700 zł. To są znaczne wzrosty. Jeszcze ważniejszy jest drugi element tego projektu ustawy. Chodzi o wprowadzenie nowego rozwiązania, które polega na tym, w skrócie mówiąc, że podatnik ma możliwość odliczenia pełnej kwoty ulgi, czyli może odliczyć kwotę stanowiącą różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. To rozwiązanie jest bardzo korzystne dla wszystkich podatników, którzy mają dzieci, dużo dzieci, w szczególności dla tych podatników, którzy mają niższe dochody. W związku z tym w tej chwili uzyskają możliwość pełnego wykorzystania ulg na dzieci.

    Szacuje się, że ustawa będzie oddziaływać na 2 mln podatników wychowujących 2400 tys. dzieci, czyli zakres oddziaływania jest ogromny. Szacuje się, że skorzysta na niej 52% podatników z trójką dzieci. Nie muszę chyba dodawać, jak ogromny wpływ będzie miało działanie tej ustawy na dzieci, na rodziny żyjące poniżej progu ubóstwa. Zakładamy, przypuszczamy w związku z ostatnimi zmianami demograficznymi, że ta ustawa dodatkowo wpłynie na zwiększenie wskaźnika dzietności, co jest niezwykle pożądane. Spodziewamy się redukcji klina podatkowego, wpływu na popyt krajowy. To są wszystkie te czynniki, które są konsekwencją tego, że podatnik będzie miał większą motywację, żeby ujawniać swoje dochody.

    3 października br. druk został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Pierwsze czytanie odbyło się na 77. posiedzeniu Sejmu w dniu 9 października. Projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych. Jeszcze tego samego dnia, czyli 9 października, na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych projekt został rozpatrzony. W posiedzeniu komisji uczestniczył m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan Janusz Cichoń wraz ze współpracownikami. Na posiedzeniu Biuro Legislacyjne zgłosiło siedem poprawek redakcyjnych: cztery poprawki do art. 1, dwie poprawki do art. 5 i jedną poprawkę do art. 6. Wszystkie poprawki miały charakter doprecyzowujący lub redakcyjny. Podczas procedowania, podczas prac komisji wszystkie artykuły ustawy wraz z poprawkami zostały zaakceptowane bez głosu sprzeciwu. Ustawa również została przyjęta przez komisję jednogłośnie. W związku z tym jako sprawozdawca Komisji Finansów Publicznych mam przyjemność rekomendować Wysokiej Izbie uchwalenie tej ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.


96 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy