Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

31 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie przyznania miastu Kraków, wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej, roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r.


Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha:

    Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Odpowiem bardzo krótko, dlatego że jesteśmy na bardzo wstępnym etapie przygotowywania dokumentów dotyczących zimowych igrzysk w 2022 r. Oczywiście niezbędne jest dostosowanie infrastruktury do wymogów tych igrzysk, ale musimy myśleć o niezbędnej infrastrukturze. Na tę chwilę wydaje mi się, że ten komunikat jest wystarczający. Dziękuję bardzo.

    (Poseł Arkadiusz Mularczyk: Zapraszamy do Krakowa.)Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 10 maja 2013 roku.


143 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy