Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

36 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2414).


Poseł Joanna Mucha:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność i zaszczyt prezentowania stanowiska klubu Platformy Obywatelskiej w sprawie złożonego przez Twój Ruch projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, druk nr 2414.

    Otóż zmiany proponowane przez partię Twój Ruch są oczywiście zmianami, nad którymi należy jeszcze pracować, należy odnosić się do nich w późniejszym czasie. Natomiast na tę chwilę niestety możliwości finansowe państwa są takie, że nie jesteśmy w stanie przyjąć tego projektu, nie jesteśmy w stanie za nim głosować.

    Dlaczego? Jak wszyscy wiemy, Polska jest nadal objęta procedurą nadmiernego deficytu. Ubytek dochodów państwa po uchwaleniu tej ustawy byłby na poziomie 13 700 mln zł. Takie są również szacunki przedstawione przez wnioskodawców. Na tę chwilę oznacza to również ubytek w budżetach samorządu terytorialnego na poziomie 6700 mln zł. W sytuacji, kiedy znajdujemy się w procedurze nadmiernego deficytu, oznaczałoby to konieczność dostosowań po stronie budżetu państwa. Oznaczałoby to, że te dostosowania musiałyby odnosić się też do reguły wydatkowej, więc byłyby na pewno dość trudne, a poza tym oznaczałoby to, że samorządy musiałyby przyjąć plany naprawcze, dlatego że - jak wszyscy wiemy - wiele samorządów jest w tej chwili na granicy swoich możliwości finansowych, dlatego takie dostosowania byłyby niezbędne. Dodatkowym problemem jest zaproponowane przez wnioskodawców vacatio legis, dość krótkie w tym projekcie ustawy, które każe stawiać pytania o konstytucyjność tego projektu.

    W związku z tymi zastrzeżeniami, głównie zastrzeżeniami związanymi z możliwościami finansowymi państwa, ale również tymi związanymi ze zbyt krótkim vacatio legis, klub Platformy Obywatelskiej składa wniosek o odrzucenie tego projektu. Bardzo dziękuję.Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 26 czerwca 2014 roku.


125 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy