Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772).


Poseł Joanna Mucha:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pani Minister! Wysoka Izbo! Mamy ten komfort jako posłowie Platformy Obywatelskiej, że mamy szansę odnieść się do poszczególnych części budżetu. Mnie przypadły w udziale dwie części, które są najbliższe mojemu sercu, czyli zdrowie i sport.

    Jeśli chodzi o zdrowie, tym, co w największym stopniu zwraca uwagę w tegorocznym projekcie budżetu, są środki przeznaczone na otwarcie nowych rezydentur. Środki są zaplanowane w takiej kwocie, aby można było otworzyć 6529 nowych rezydentur. To jest ogromna liczba, która pozwoli na zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów. To jest oczywiście zmiana, która wymaga kilku lat, ale jest ona konieczna, potrzebna i na pewno bardzo oczekiwana. Środki zaplanowane w budżecie na tę zmianę to 840 mln zł w Funduszu Pracy, tak jak w ubiegłym roku, ale jest to też 60 mln zł w budżecie. To pierwsza ważna sprawa dotycząca budżetu w części: Zdrowie.

    Druga kwestia to jest ˝Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych˝, z którego w przyszłym roku zostaną zrealizowane zakupy akceleratorów, co zwiększy dostępność leczenia chorób nowotworowych. Zostaną zrealizowane też zakupy sprzętu dla szpitali onkologicznych, a także, co niezwykle istotne, zakup sprzętu do wczesnej diagnostyki nowotworowej. To wszystko w ramach tego jednego programu. Ten olbrzymi program, olbrzymi wysiłek to na pewno wielka inwestycja w nasze zdrowie, we wczesne wykrywanie nowotworów, w ich lepszą diagnostykę i lepsze leczenie.

    Mamy też w tym budżecie zapisane stabilne finansowanie leczenia chorych na hemofilię - w kwocie ponad 200 mln zł oraz leczenia antyretrowirusowego - również w kwocie ponad 200 mln zł. Jeśli chodzi o procedury wysokospecjalistyczne, to jest im przypisana kwota 360 mln zł, więc również jest tu zapewnione stabilne finansowanie. Na program medycyny transplantacyjnej przeznaczono 45 mln zł, na program POLKARD - 16 mln zł. Jest też niewielki, ale jednak wzrost w finansowaniu ratownictwa medycznego, to jest ponad 1800 mln zł, więc cieszy to, że finansowanie leczenia tych chorób zapewnione będzie w sposób stabilny.

    Na koniec warto wspomnieć o tym, że w przyszłym roku zakończą się dwie ważne inwestycje w obszarze opieki zdrowotnej: szpitale uniwersyteckie w Białymstoku i Bydgoszczy, prawdopodobnie bliskie zakończenia będą prace w szpitalu pediatrycznym w Warszawie. Cieszy, że te inwestycje w sposób stabilny będą mogły być nadal finansowane i kończone.

    Jeśli chodzi o sport, wiadomości są nawet lepsze. Otóż środki w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki będą w przyszłym roku większe o 5%. Co ważniejsze, w zadaniach dotyczących kultury fizycznej to jest wzrost o 12,5%. Zawsze broniłam się przed trywializowaniem wydatków na sport, bo wydatki na sport, w szczególności sport dzieci i młodzieży, to inwestycja nie tylko w zdrowie tych młodych ludzi, ale też inwestycja w wiele innych cech młodych ludzi, cech charakteru decydujących o ich dobrym funkcjonowaniu w społeczeństwie, więc są to wydatki, które na pewno nam się opłacają.

    Warto też wspomnieć o tym, że w sporcie wyczynowym w przyszłym roku również będziemy mieli do czynienia ze wzrostem o prawie 11,5%. Dosłownie kilka dni temu w ˝Corriere dello Sport˝ opublikowano artykuł pod takim fajnym dla nas tytułem ˝Polska kopalnią złota˝, gdzie doceniono fenomenalne sukcesy polskich sportowców. Wzrost finansowania naprawdę się tym sportowcom, tym zawodnikom należy.

    Cieszy mnie też to, że prognoza Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, która jest oczywiście uzależniona od wpływów z Totalizatora Sportowego, jest również lepsza niż w ubiegłych latach. Dzięki temu na ˝Sport wszystkich dzieci˝, w programie ˝Sport wszystkich dzieci˝ w obecnym roku było dostępne 47 mln, w przyszłym roku to będzie już 65 mln. Zaplanowano wzrost wydatków na sport osób niepełnosprawnych. Tutaj też podejmowałam wiele działań, żeby taki wzrost zapewnić i żeby wyrównać sposoby finansowania sportowców pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Mamy wzrost z 25 do 29 mln zł, to jest znaczący wzrost. Mamy zapewnienie finansowania szkolnych ośrodków siatkarskich, programu, który jest mi szczególnie bliski; również stabilne finansowane na poziomie 13 mln zł. Wreszcie te trzy programy, którym matkuję, czyli ˝Mały mistrz˝, ˝Multisport˝ i ˝Umiem pływać˝, z zapewnionym finansowaniem na poziomie ubiegłego roku. Dodam na koniec, że również w środkach inwestycyjnych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej jest wyraźny wzrost - z 341 mln w tym roku do 382 mln w roku przyszłym.

    Proszę państwa, tak jak moi przedmówcy z Platformy, z PSL mówili, to jest dobry budżet. To jest dobry budżet również w obszarze zdrowia i obszarze sportu, co mnie bardzo cieszy. Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.


147 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Joanna Mucha - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uzgodnieniu płci

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy