Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 38 i 67).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wejście w życie ustawy, które nastąpi na początku 2012 r., spowoduje w skali kraju, jak wynika z szacunków Związku Powiatów Polskich, konieczność zatrudnienia dodatkowo ok. 50 tys. osób i zwiększenie wydatków jednostek samorządów o blisko 800 mln zł, oczywiście bez zapewnienia samorządom adekwatnego zwiększenia dochodów. Konstytucja z kolei przewiduje, iż jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.

    Przeciwko uchwaleniu ustawy protestowały samorządy, a jej treść skrytykowały organizacje samorządowe, takie jak Konwent Marszałków Województw, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich.

    Ruch Palikota ze względu na dobro beneficjentów tej ustawy, w szczególności dzieci, poprze proponowane zmiany, pomimo że dotyczą one bubla, jakim jest cała ta ustawa. (Oklaski)

    (Poseł Elżbieta Rafalska: Ale nie ta nowelizowana.)Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 14 grudnia 2011 roku.


92 wyświetleń

Zobacz także: