Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie (druk nr 3196).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Pani Marszałkini! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Nie tak dawno w Koninie ku mojemu zdziwieniu miało miejsce takie zdarzenie, że 40 ha ziemi -była to oczywiście ziemia inwestycyjna - było obsianych bezumownie i osoba, która to zrobiła, odbierała dopłaty za obsiewanie tej ziemi. Powtarzam, bezumownie. Urzędnicy nie kontrolowali, co się z tą ziemią dzieje, oczywiście to ich wina, że tego nie robili. Mam pytanie: Czy nie należałoby zmienić prawa dotyczącego dopłat? Jeżeli w jednym miejscu występuje takie zdarzenie, to być może w całym kraju jest dosyć duża skala wykorzystywania niczyjej ziemi w celu pobierania dopłat za obsiewanie.

    Mam też drugie pytanie, chodzi o rekomendacje Komisji Europejskiej, która nie tak dawno mówiła o zmianach w KRUS. Co ministerstwo zamierza zrobić z KRUS i w jakim terminie? To jest dla mnie niejasne, czy te zmiany nastąpią dopiero po następnych wyborach do Sejmu, czy jest jeszcze szansa na jakieś zmiany w tej kadencji.

    Kolejne pytanie: Czy ministerstwo planuje uruchomienie jakiegoś programu budowy giełd rolno-ogrodniczych? W Poznaniu jest giełda rolno-ogrodnicza, od dłuższego czasu się mówi, że tereny te będą sprzedane i być może wykorzystane pod jakąś inną inwestycję, ponieważ są atrakcyjne. Tymczasem taka giełda rolno-ogrodnicza jest ważnym miejscem dla rolników. Pytanie, czy dałoby się uruchomić ten program w innych gminach lub powiatach. Jestem z Konina, tam można byłoby to uruchomić przy autostradzie. Taki program byłby na pewno dla rolników ważny, dlatego mam pytanie, czy ministerstwo coś takiego planuje. (Dzwonek) To jest pewnie inwestycja rzędu 300 mln zł, więc gminy i powiaty bez wsparcia nie są w stanie tego zrobić.Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja Rady Ministrów w sprawie pogarszającej się sytuacji w polskim rolnictwie


159 wyświetleń

Zobacz także: