Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2765 i 2785).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Pragnę przedstawić stanowisko klubu Twój Ruch odnośnie do rozpatrywanego obecnie punktu porządku obrad Sejmu. Będziemy popierać wszystkie poprawki zaproponowane przez Senat. Dziękuję bardzo.Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 09 października 2014 roku.


105 wyświetleń

Zobacz także: