Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:
  - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw,
  - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
  (druki nr 2616, 2617 i 2692).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch mam zaszczyt zaprezentować stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2616, sprawozdanie - druk nr 2692.

    Panie ministrze, tak jak mówiłem, będziemy popierali te zmiany, jeżeli chodzi o państwowy fundusz, o PFRON. Podstawą prac był dla nas druk nr 2616, bo wiadomo, że projekt zaproponowany przez kolegów z Sojuszu Lewicy Demokratycznej z druku nr 2617 był tylko taką protezą.

    Uważam, że trzy poprawki, które naniesiono w komisji, są do przyjęcia. A więc zaakceptujemy to wszystko i będziemy popierali. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.


54 wyświetleń

Zobacz także: