Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 i 25 punkt porządku dziennego:  24. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (druk nr 2109) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia (druk nr 2743).
  25. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. (druk nr 2301) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 2744).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Pani Marszałkini! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch przedstawiam stanowisko mojego klubu wobec sprawozdań z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za rok 2011 i za rok 2012.

    Drodzy Państwo! Dokładnie 2 kwietnia 2014 r. rozpatrywaliśmy sprawozdanie za 2010 r. I może zacytuję swoją wypowiedź dotyczącą poprzedniego okresu opiniowania. Chciałbym podkreślić, że rozpatrywanie w roku 2014 sprawozdań z wykonania ustawy w 2011 r. i w 2012 r. jest co najmniej groteskowe. Dotyczy to również sprawozdania za 2010 r., nie wspominając już o tym, że wykonanie tej ustawy miało miejsce w trakcie trwania poprzedniej kadencji Sejmu. Jeśli chodzi o sprawozdanie za rok 2011, to też jest to groteskowe, bo również obejmuje ono okres poprzedniej kadencji Sejmu. Jako posłowie tej kadencji tak naprawdę zaliczyliśmy tylko ostanie półtora miesiąca tej pracy. W chwili obecnej powinniśmy omawiać wykonanie ustawy w roku 2013.

    Zastanawiam się, czy pan minister w ogóle ogarnia, co dzieje się w ministerstwie, skoro mamy do czynienia z tak poważnymi zaległościami. Brakuje mi tu pana ministra Arłukowicza. Powinien wysłuchać tych słów krytyki i wziąć je pod rozwagę. Być może dzisiaj pracuje pod presją pana Donalda Tuska - w tym momencie zmieńmy to na panią Kopacz - i może nie ma czasu, trudno. Polecam oprawienie tego sprawozdania, jest naprawdę bardzo ładnie napisane: stabilizacja, jakość działań, zmiany, inicjatywa - takich słów używa się w raporcie i jest ich wiele. Szkoda, że kompletnie nie można odnieść się do tej sytuacji, ponieważ, jak już wielokrotnie mówili moi przedmówcy, my, posłowie, powinniśmy w tym momencie oceniać sprawozdanie za 2014 r. Sprawozdanie za ten właśnie rok, ubiegły, powinno nam być jak najszybciej przedstawione.

    W ogóle prosiłbym, pani minister, żeby ministerstwo opracowywało te dane w miarę szybko, żebyśmy jako posłowie otrzymywali, powiedzmy, na koniec drugiego kwartału sprawozdanie za rok ubiegły, bo chcemy opierać się na analizie bieżących danych. Tak naprawdę, gdybyśmy spojrzeli na to, co się działo, powiedzmy, na przełomie lat 2013 i 2014, chodzi o pamiętny sylwester, gdy zdarzyło się tyle wypadków samochodowych, to może okazałoby się, że gdybyśmy mieli aktualne dane, w międzyczasie opracowalibyśmy prawo, które skuteczniej pozwoliłoby właśnie przeciwdziałać temu, co miało miejsce na drogach, na walkę z pijanymi kierowcami.

    Przykro mi, ale jako Klub Poselski Twój Ruch będziemy głosować za odrzuceniem tych sprawozdań, pomimo że są one fachowo opracowane. Równie dobrze moglibyśmy dostać je za jakiś inny okres, powiedzmy, za któryś rok II wojny światowej, i tak samo moglibyśmy analizować w Sejmie tamte dane, które nic by nie wnosiły do pracy poselskiej w obecnej chwili. Dziękuję bardzo.

    Wicemarszałek Wanda Nowicka:

    Panie pośle, czy mogłabym prosić o wyjaśnienie? Czy pan poseł składa wniosek o odrzucenie, czy nie?

    Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Przepraszam. Jako klub będziemy głosować...

    Wicemarszałek Wanda Nowicka:

    Nie będzie głosowania. Jeżeli nie będzie wniosku o odrzucenie, to nie będzie wtedy głosowania.

    Poseł Jacek Kwiatkowski:

    W każdym razie negatywnie opiniujemy sprawozdania z tego powodu, że są one zbyt późno przedstawione, jeśli chodzi o tę kadencję Sejmu. Dziękuję.Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2015 roku.


46 wyświetleń

Zobacz także: