Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 2611) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2937).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch chciałbym przedstawić stanowisko klubu dotyczące informacji rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

    Karta Praw Osób Niepełnosprawnych składa się z katalogu priorytetowych praw osób niepełnosprawnych, takich jak: prawo edukacji, zatrudnienia, niedyskryminacji osób niepełnosprawnych, udziału w życiu publicznych i wiele innych. Zapewne jest to ostatnia taka informacja omawiana w tej kadencji Sejmu, dlatego dodam, że klub Twój Ruch jest przeciwnikiem dzielenia opiekunów dzieci i osób dorosłych, czego rząd dokonał w 2014 r. W Polsce od 1997 r. liczba osób niepełnosprawnych powyżej 16. roku życia małymi kroczkami zmniejsza się. W 2013 r. liczba osób niepełnosprawnych wyniosła niespełna 3,4 mln osób, a proporcje różnych stopni niepełnosprawności nieznacznie się co roku zmieniają, co jest w pełni zrozumiałe. Niepełnosprawność w tych przypadkach najczęściej następowała na skutek uszkodzenia i choroby narządów ruchu, schorzeń neurologicznych, schorzeń układu krążenia oraz uszkodzeń i chorób narządu wzroku.

    Działania na rzecz realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych w 2013 r. podobnie jak w poprzednich latach pozostawiają wiele do życzenia. Wciąż osoby niepełnosprawne są przeważająco gorzej wykształcone niż osoby sprawne. Mimo iż ilość osób niepełnosprawnych z wykształceniem średnim i wyższym od 4 lat rośnie, to ten wzrost jest znikomy. Edukacja jest jednym z ważniejszych założeń Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, dlatego stwierdzam, że działania, które rząd podjął w 2013 r., są niewystarczające. To samo dotyczy rynku pracy. W ciągu 4 lat tylko o 2,2 punktu procentowego wzrosła ilość pracujących osób niepełnosprawnych. Warto dodać, że stopa bezrobocia w 2013 r. wśród osób niepełnosprawnych powiększyła się do 16,6%. Mógłbym dalej cytować różne wskaźniki, które w latach poprzednich nieznacznie się zmieniły, często na niekorzyść rządu.

    Tutaj pan Tadeusz Tomaszewski mówił o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ministerstwach, ale to zatrudnienie nie dotyczy samych ministerstw. Wiele samorządów też nie zatrudnia wymaganego minimum. Panie Tadeuszu, zwracam się do pana, żeby pan poprosił swojego kolegę partyjnego, prezydenta Konina, żeby też się zajął tą sytuacją i żeby, jeśli chodzi o minimum, które jest wymagane, próbował dążyć do...

    (Poseł Tadeusz Tomaszewski: Na pewno ma więcej zatrudnionych niż w gabinecie politycznym.)

    Na pewno tak, ma pan rację, ale i tak...

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Panowie posłowie, wymiana zdań między wami będzie w okręgu.

    Głos ma poseł Kwiatkowski.

    Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Tak, tak. Ale może tylko podkreślę, że ta liczba minimalna dalej nie jest wypełniona, a co za tym idzie... O ile pamiętam, w którejś odpowiedzi prezydent Konina stwierdził, że nie jest to kara, tylko opłata na PFRON, więc samorządowcy też często wolą porównać tę karę... Ja uważam, że jest to kara, a oni uważają, że jest to opłata. No ale przejdźmy dalej.

    Pomoc finansowa w postaci zasiłku pielęgnacyjnego od wielu lat nie jest waloryzowana, a kwota jest śmiesznie niska i dalej wynosi 153 zł. Gdy porównamy to ze zmianami cen wielu artykułów i lekarstw w aptekach w latach 2006-2013, to w tym momencie jest śmieszne, że ta kwota nie zmieniła się, a te osoby mają dalej problem z wykupywaniem często takich podstawowych rzeczy.

    W 2013 r. znacznie ograniczono warunki przyznawania zasiłków opiekuńczych, a w informacji dotyczącej omawianego roku ministerstwo chwali się zmianami w 2014 r. Niestety zmiany te wymuszone zostały przez Trybunał Konstytucyjny i protest opiekunów dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych. W 2013 r. wiele osób niepełnosprawnych i opiekunów z tego powodu miało problemy finansowe, a rząd nie podjął szybkich uregulowań tego palącego problemu.

    Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 r. rzecz realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych dalej mnie rozczarowała. Największym rozczarowaniem jest to, że rząd wciąż nie widzi problemów, które dotykają osoby niepełnosprawne. Ta informacja jest swoistym powielaniem tych samych działań, bez żadnych rewolucji systemowych. Niestety po przeczytaniu 590 stron z przykrością stwierdzam, że nie ma czego gratulować. W trosce o dobro osób niepełnosprawnych Klub Poselski Twój Ruch negatywnie ocenia informację rządu o działaniach podejmowanych w 2013 r. na rzecz realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Z przykrością stwierdzam, że w tej kadencji Sejmu nie doczekamy się żadnych znaczących zmian systemowych. Klub Poselski Twój Ruch będzie głosować za odrzuceniem tej informacji. Dziękuję.Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.


61 wyświetleń

Zobacz także: