Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Ryszard Zbrzyzny:

    Nie ma przeszkód, panie pośle, żeby pan tutaj wyszedł.

    (Poseł Rafał Grupiński: Te wszystkie wnioski są fałszywe.)

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wnoszę o ponowne rozpatrzenie wniosku o rozpatrzenie sprawozdania Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945.

    Projekt ustawy został złożony przez grupę posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej ponad trzy lata temu. Sprawozdanie komisji leży w komisji od ponad dwóch lat. Jest to wstydliwy temat, który należy uregulować. To powinno być w interesie nas wszystkich zgromadzonych w Wysokiej Izbie. Chodzi o około 40 tys. osób, które w okresie 1939-1945 były w wieku kilku lub kilkunastu lat i które nie otrzymały żadnego zadośćuczynienia, nie są kombatantami ani innymi osobami, które mają z tego tytułu jakiekolwiek uprawnienia.

    Proponujemy dopisać tę grupę do osób, którym przysługują świadczenia kombatanckie, które są niewielkim obciążeniem dla budżetu państwa, a dla nich znacznym zastrzykiem pieniędzy, bowiem koszt - chciałbym podkreślić: roczny koszt - związany z tą wymierającą grupą obywateli Rzeczypospolitej, którzy dzisiaj są w wieku 80 lat i więcej, to jest ok. 40-50 mln zł. Przypomnę, że głupawe referendum kosztowało nas 100 mln zł.

    A więc, pani marszałek, trochę przyzwoitości i uruchommy procedurę legislacyjną dotyczącą tego projektu ustawy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny


374 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Ryszard Zbrzyzny - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uprawnieniach do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy