Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

51 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3697).


Poseł Ryszard Zbrzyzny:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rzeczywiście tempo prac jest okrutne, bowiem co chwilę jest wprowadzana kolejna tzw. wrzutka do porządku obrad. Co jest bardziej przykre, to są wrzutki rządowych projektów, a nie poselskich projektów. Na aktualnym posiedzeniu Sejmu tych tzw. wrzutek już jest kilkanaście. Niebawem koniec kadencji. Śmiem twierdzić, że mogą być wielkie kłopoty z tym, żeby w sposób skuteczny przeprowadzić przez Wysoką Izbę odpowiedzialnie te skądinąd ważne regulacje i zamknąć proces legislacyjny z upływem tejże kadencji. Powiem, że to rzutuje na poziom stanowionego przez nas prawa w sposób nie najlepszy.

    Jeśli chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych ustaw, to przecież był czas na to, żeby dopasować nasze ustawodawstwo do dyrektyw Unii Europejskiej, bowiem dwie dyrektywy są z roku 2014, a trzecia jest z początku roku bieżącego. A więc już minęło co najmniej pół roku od momentu wydania tych dyrektyw i chyba był czas, żeby przygotować w sposób należyty stosowne propozycje dla Wysokiej Izby. Niestety, tak się nie stało, ale to wcale nie oznacza, że nie będziemy pracować nad tymi projektami. Te projekty ustaw są ze wszech miar potrzebne, bo one pozwolą w sposób bardziej sprawny dopasowywać polski system podatkowy do systemu, który funkcjonuje w Unii Europejskiej, tym bardziej że powiązań gospodarczych polskiej gospodarki z krajami unijnymi jest coraz więcej i są one rozliczne. Chyba wszystkim nam zależy na tym, żeby były równe, jednakowe standardy, na ile tylko to będzie możliwe, opodatkowania podmiotów gospodarczych, by funkcjonowały one we wszystkich krajach Unii Europejskiej, bowiem to doprowadzi do tego, że konkurencyjność naszej gospodarki, konkurencyjność pomiędzy różnymi podmiotami prawa gospodarczego, które funkcjonują w różnych krajach Unii Europejskiej i w różny sposób są zorganizowane, będzie rzeczywista, a nie iluzoryczna, że nie będzie sytuacji, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, że korzystając z tych nieścisłości, niedogodności czy możliwości, które wynikają z aktualnie obowiązującego prawa podatkowego w różnych krajach Unii Europejskiej, do tej pory różnie regulowanego, pojawiają się firmy, które w sposób skuteczny omijają swoje zobowiązania podatkowe. Podział dywidend czy korzyści związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oczywiście ewidentnie wpływa na konkurencyjność danego podmiotu gospodarczego, bowiem są firmy, których spółki matki są zlokalizowane w jednym z krajów Unii Europejskiej, a spółki córki, spółki zależne w innych krajach Unii Europejskiej. Myślę, że my wszyscy w tej Izbie pamiętamy - co napiętnowaliśmy i nadal napiętnowujemy - przypadki transferowania w sposób, naszym zdaniem, niezgodny z naszym interesem narodowym zysków czy nadwyżek finansowych, które są wypracowane przez spółki córki czy spółki zależne w naszym kraju do kraju siedziby matki w różny sposób. Oczywiście nie będę tutaj mówił o tych mechanizmach, bo one są nieźle opisane w materiale przygotowanym na dzisiejsze posiedzenie Sejmu. Będzie czas, żeby podyskutować i być może jeszcze znaleźć zapisy, które w bardziej skuteczny sposób niż do tej pory, nawet dziś, niż te, które przedłożył Wysokiej Izbie rząd, uregulują czy ochronią nasz rynek finansowy, nasz rynek podatkowy.

    Powiem, że te regulacje prowadzą do jednolitego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych, szczególnie funkcjonariuszy służb wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, jeśli chodzi o zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, o tzw. dopłaty lokalowe w kwocie do 2280 zł rocznie.

    Mając na względzie dobro systemu podatkowego, poprawienie konkurencyjności podmiotów gospodarczych w krajach Unii Europejskiej, także w Polsce, Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej jest za dalszym procedowaniem nad tym projektem ustawy. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw


228 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Ryszard Zbrzyzny - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uprawnieniach do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy