Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Ryszard Zbrzyzny:

    Dziękuję serdecznie.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W związku z faktem, że mamy zaplanowane dodatkowe posiedzenie Sejmu w dniach 8-9 października, składam wniosek formalny o zwołanie Konwentu Seniorów i rozpatrzenie wniosku Sojuszu Lewicy Demokratycznej o zdyscyplinowanie komisji polityki społecznej, która od wielu miesięcy debatuje nad bardzo prostym projektem ustawy o minimalnym godzinowym wynagrodzeniu za pracę autorstwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie możemy dalej tolerować patologii polegającej na tym, że pracownicy w Rzeczypospolitej Polskiej pracują za stawki godzinowe na poziomie 3-4 zł. To jest nie do przyjęcia, nie do utrzymania. (Oklaski) A więc pora, by rządząca koalicja nad tą patologią się pochyliła, przygotowała za pośrednictwem komisji polityki społecznej stosowne sprawozdanie i na najbliższym wrześniowym posiedzeniu moglibyśmy tę ustawę uchwalić. To po pierwsze.

    Po drugie, zwracam się do pani marszałek o wprowadzenie do porządku obrad do pierwszego czytania projektu ustawy Sojuszu Lewicy Demokratycznej o opodatkowaniu niektórych kopalin, bowiem jest nowa sytuacja związana z wyjazdowym posiedzeniem rządu we Wrocławiu, gdzie pani premier razem z rządem na tle Huty Miedzi Głogów zapowiedziała zmianę tejże ustawy, uznając ją za bardzo drastyczną, niesprawiedliwą i niszczącą przemysł miedziowy. A więc jest szansa jeszcze na tym posiedzeniu odbyć pierwsze czytanie naszego projektu ustawy, który właśnie idzie w tym kierunku. Skończmy z PR-em, zabierzmy się za robotę. Dziękuję. (Oklaski)

    (Poseł Jan Szyszko: Wniosek formalny.)Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Ryszard Zbrzyzny - wniosek formalny


581 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uprawnieniach do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy