Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Ryszard Zbrzyzny:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek o zwołanie Konwentu Seniorów i ponowne rozpatrzenie naszego wniosku o rozszerzenie porządku dziennego obrad o punkt obejmujący rozpatrzenie projektu ustawy o opodatkowaniu niektórych kopalin autorstwa posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ja jestem posłem wnioskodawcą.

    Uzasadniając wniosek, powiem, że pojawiły się nowe okoliczności, chodzi mi o zapowiedź pani premier, która padła podczas wyjazdowego posiedzenia rządu na Dolnym Śląsku. Dotyczyła ona dokonania gruntownej analizy funkcjonowania tego podatku i wyciągnięcia stosownych wniosków. Otóż chciałbym powiedzieć, że taka analiza została wykonana przez renomowaną firmę analityczną - jej nazwy nie będę wymieniał z wiadomych przyczyn - i wnioski są jednoznaczne. Przede wszystkim ten podatek jest najwyższy na świecie. Żeby jego wysokość sprowadzić do średniej światowej, trzeba by go obniżyć o 2/3. Ten podatek rujnuje firmy. Już pierwsza setka górników ZG Lubin została odesłana do innej kopalni, bowiem kopalnia Lubin się zwija. Przeszacowano złoża rud miedzi. Okazało się, że poziom uzasadnionego pod względem ekonomicznym wydobycia jest o 300 mln t niższy, co w odniesieniu do KGHM przenosi się na o 10 lat krótsze jej funkcjonowanie. Poza tym zaniechano inwestycji dotyczącej kopalni pod Bolesławcem, a chodzi tu przecież o kolejne tysiące miejsc pracy i korzyści dla budżetu państwa. W poważny sposób opóźniono budowę pieca zawiesinowego, który jest niezbędny dla dalszego funkcjonowania KGHM, a także odsunięto w czasie budowę czy poszerzenie stawu osadowego, który jest konieczny, aby KGHM w ogóle mogła funkcjonować.

    Tak więc z tych i innych względów stawiam wniosek o zwołanie Konwentu Seniorów i przeanalizowanie kwestii konieczności wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego proponowanego przez nas projektu ustawy, który odciąży tę firmę, uwolni ją od tych obciążeń, które dzisiaj są nieracjonalne, są wręcz sabotażem gospodarczym. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny


935 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Ryszard Zbrzyzny - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uprawnieniach do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy