Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

28 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3522 i 3687).


Poseł Ryszard Zbrzyzny:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym zawarty w sprawozdaniu Komisji Finansów Publicznych idzie nieco dalej niż przedłożenie rządowe i zmierza w dobrym kierunku, myślę, że w lepszym, niż wynikałoby to wprost z przedłożenia rządowego, bowiem zmiany, poprawki, które zostały tu uwzględnione i wprowadzone, dają możliwość zwolnień z podatku akcyzowego wielu podmiotów gospodarczych, które są podmiotami energochłonnymi ze względu na stosowaną technologię produkcji. Chodzi tu przede wszystkim o zakłady hutnicze, zakłady metali nieżelaznych stosujące metodę rafinacji metali, która jest bardzo energochłonna. Żeby sprawa była jasna, powiem, że nikt na świecie nie wymyślił innej. To nie jest anachroniczna technologia, to jest jedna z najnowocześniejszych technologii na świecie, jeśli chodzi o pozyskiwanie metali z bardzo ubogich rud i koncentratów metali nieżelaznych w Polsce. Takich rafinerii mamy w Polsce kilka. Znam przypadki, sprzed wielu lat, starania się o możliwość zastosowania zwolnień z akcyzy.

    Takie starania podejmowały choćby zakłady górniczo-hutnicze cynku i ołowiu Bolesław w Bukownie. Jest to bardzo energochłonna huta, rafineria, która dzięki wysokiemu obciążeniu z tytułu akcyzy na energię, na ogromną ilość energii elektrycznej, którą zużywa do produkcji cynku i ołowiu, w pewnych momentach miała kłopoty z funkcjonowaniem, z opłacalnością tejże produkcji. Wprowadzenie tej poprawki, danie możliwości skorzystania ze zwolnień z akcyzy oczywiście polepszy kondycję ekonomiczną, finansową i rozwojową nie tylko tej rafinerii. Takich przykładów w Polsce mógłbym wymienić jeszcze wiele. Kolega mi pokazuje, że być może ona już zniknęła z rynku... A nie, coś pokazuje komuś innemu, ale sam wiem, że takiej sytuacji nie ma. Ta rafineria funkcjonuje i oby funkcjonowała jak najdłużej, z korzyścią dla mieszkańców tego regionu, a także dla całego systemu gospodarczego w Polsce, również dla budżetu państwa, bo budżet ma z tego tytułu określone, policzalne korzyści. A więc jest to rozwiązanie dobre i od wielu lat ze wszech miar oczekiwane.

    Ubolewam nad tym, że dopiero dzisiaj udaje się nam to finalizować, aczkolwiek lepiej późno niż wcale. Nie jest to rozwiązanie unikalne na skalę europejską czy światową, takie rozwiązania są stosowane w wielu krajach, nie tylko Unii Europejskiej. Oczywiście wszystkie regulacje z tego projektu ustawy, które idą w kierunku poprawienia, usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorców i płatników podatku akcyzowego, są regulacjami, które popieramy, zresztą popieraliśmy je już w trakcie pierwszego czytania.

    Mamy oczywiście poważne wątpliwości dotyczące stosowania bardzo wysokich stawek akcyzy na tzw. używki. Dzisiaj przed południem czy w godzinach popołudniowych mieliśmy przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za rok 2014. Z tego sprawozdania wynikają wnioski, że mimo iż w budżecie państwa na rok 2014 znacznie podniesiono wymiar akcyzy, choćby na alkohol o 15%, zwiększono też opodatkowanie tzw. suszu tytoniowego, to jeśli chodzi o planowane dochody z tytułu podatków związanych z tym przedmiotem opodatkowania akcyzą, te prognozy się nie potwierdziły i przychody były niższe od planowanych. Być może dzisiaj mamy taką oto sytuację, że maksymalizowanie stawek podatkowych w przypadku podatku akcyzowego - zresztą być może także w przypadku innych podatków - może przynieść odwrotny skutek do oczekiwanego, a więc dalsze maksymalizowanie stawek podatków pośrednich, także podatku akcyzowego, może nie przynieść oczekiwanego skutku, a jedynie poszerzyć tzw. szarą strefę.

    Nie chciałbym doczekać momentu, kiedy na naszych granicach wschodnich czy zachodnich znowu będą maszerowały mrówki albo będzie miała miejsce rozwinięta na szeroką skalę kontrabanda. Mam nadzieję, że ten czas jest za nami i nasz system podatkowy nie będzie sprzyjał tego typu zachowaniom.

    Reasumując, powiem, że oczywiście Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej poprze tę regulację. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw


164 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Ryszard Zbrzyzny - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uprawnieniach do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy