Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

37 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druki nr 3750 i 3769).


Poseł Andrzej Dera:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec uchwały Senatu zawierającej poprawki do ustawy deregulacyjnej, tak to nazwijmy, kolejnego etapu deregulacji.

    Nasz klub nie zmienia swojego stanowiska wobec deregulacji. Deregulacja w Polsce jest potrzebna, ale przede wszystkim jest potrzebna dobra jakość przepisów prawa. Niestety ta ustawa nie jest dobrej jakości, dlatego nie popieramy takiego tworzenia prawa, jak w tej ustawie. O tym, że ta ustawa jest kiepskiej jakości, świadczy liczba poprawek, które wprowadził Senat. To jest zatrważające, że Senat wprowadza aż tyle poprawek. Widać, że prace były nie do końca rzetelnie przeprowadzane w tym sensie jakościowym, bo nie chcę mówić o zaangażowaniu i innych rzeczach, tylko o jakości tworzenia prawa. Nie powinno być tak, że aż tyle poprawek wychodzi z Senatu.

    Stąd nasze stanowisko wobec tych poprawek jest następujące. Te oczywiste poprawki, w których Senat poprawia błędy, będziemy popierać, natomiast wobec poprawek, które wchodzą już w materię merytoryczną, będziemy się dystansować, gdyż nie możemy, niestety, akceptować jakości tej ustawy i przynajmniej niektórych rozwiązań, które są w tej ustawie zaproponowane. Dziękuję bardzo.Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów


128 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy