Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Andrzej Dera:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Składam wniosek o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów w celu ustalenia, co stało się dzisiaj na posiedzeniu połączonych Komisji: Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

    Otóż pani marszałek raczyła publicznie zarzucić łamanie regulaminu tylko na podstawie tego, że któryś z posłów Platformy napisał skargę. Prawda o tym, co odbyło się dzisiaj na posiedzeniu komisji, jest nagrana, jest monitoring, było to nagrywane. Każdy, kto tam był, wie to doskonale. Było pierwsze głosowanie: kto jest za, kto przeciw. Wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem. 27 posłów głosowało, a obecnych było 47. W tym zakresie regulamin nie został więc złamany.

    Potem były próby wybrania posła sprawozdawcy, trzykrotnie zablokowane przez posłów z Platformy Obywatelskiej. Potem Platforma Obywatelska złożyła wniosek o zmianę przewodniczącego, który to wniosek został przegłosowany, i od tego momentu obrady prowadziła pani przewodnicząca Prządka. Potem został złożony wniosek o reasumpcję głosowania i zostało to przeprowadzone. W reasumpcji większość posłów, dokładnie 40, głosowała za pozytywnym stanowiskiem, 22 - przeciw. To Platformie nie wystarczyło, bo trzeba było jeszcze wybrać posła sprawozdawcę. Tu kolejne dwie próby wyboru posła sprawozdawcy zostały zablokowane. Widać ewidentnie, że mimo iż stanowisko komisji było pozytywne, to celem Platformy Obywatelskiej było zablokowanie wyboru posła sprawozdawcy, aby dzisiaj tego weta nie rozpatrywać.

    Tak więc, pani marszałek, mówienie publicznie, że został złamany regulamin, jest po prostu nieuzasadnione i pani nie powinna wydawać sądów tylko na podstawie tego, że któryś z posłów Platformy napisał taką skargę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102


122 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy