Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (druki nr 3432 i 3630).


Poseł Andrzej Dera:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko co do nowelizacji ustawy Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim obejmuje on postępowanie mediacyjne.

    Powiem tak: po pracach w komisji i po wysłuchaniu dzisiejszej debaty można powiedzieć, że jest to ustawa dobrych intencji czy dobrych oczekiwań. Dobrze by było, żeby było więcej postępowań mediacyjnych. Pytanie, czy ta ustawa to ułatwi, czy też tego nie ułatwi. Na pewno są tu zapisane mechanizmy, które usprawnią postępowanie mediacyjne, co do tego jestem przekonany, natomiast czy dzięki tej ustawie zwiększy się ilość postępowań mediacyjnych? Myślę, że nie, że to nie jest kwestia ustawy, tylko kwestia świadomości, a żadna ustawa nie jest w stanie określić ani zmienić świadomości. Może ułatwić pewne mechanizmy, ale nie zmieni świadomości. To nie jest kwestia, pani poseł, optymistów czy pesymistów. Ja należę akurat do realistów i oceniam to w sposób realny, czy to pozwoli coś zmienić.

    (Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska: Ja nie tylko o tym mówiłam.)

    Otóż jeżeli nie będzie szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, to się nie uda. Muszą być wyraźne wskazania, dlaczego postępowanie mediacyjne się opłaca, bo są różne interesy w sporach. Wiadomo, że jeśli ktoś dostaje wezwanie przedsądowe, to może spełnić oczekiwania strony wzywającej i do sporu sądowego nie dochodzi. Gdy już dochodzi do sporu sądowego, to jest to już takie postawienie na swoim: ja uważam, że mam rację, i druga strona uważa, że ma rację, i teraz sąd ma to rozstrzygnąć. Natomiast w postępowaniu mediacyjnym mówi się: to się porozumcie, może się to da zrobić. Moim zdaniem trzeba głębokiej zmiany świadomości, żeby postępowania mediacyjne były postępowaniami skuteczniejszymi i żeby ich było znacznie więcej, a rzeczywiście byłoby dobrze, gdyby struktura postępowań zmieniła się korzystnie dla ilości postępowań mediacyjnych. To by było naprawdę dobrze, bo jedno jest pewne: przy sporach zaciekłych i długich, jeżeli strony się ze sobą porozumiewają i uzgadniają rozstrzygnięcie, skraca to postępowania. Wszystkim przecież na tym powinno bardzo zależeć.

    I teraz ocena końcowa tego, co mamy w tej chwili, jeszcze przed poprawkami, bo one tutaj nie zostały omówione, a słyszeliśmy, że chociażby jeden z klubów złożył poprawki. Myślę, że nasz klub zajmie takie oto stanowisko co do tej sprawy: będziemy popierali tę ustawę, mając na względzie to, że ona usprawnia postępowania mediacyjne, natomiast będziemy apelowali do ministra, do ministerstwa, żeby zrobić coś więcej, żeby nie był to tylko projekt ustawy. Bo uważamy, że postępowania mediacyjne są jakimś rozwiązaniem bolączek, jeżeli chodzi o przewlekłość postępowań, natomiast sama ustawa nie wystarczy, potrzebna jest szersza akcja, szczególnie informacyjna, pokazująca korzyści. Jeśli te dwa czynniki zadziałają, jest szansa na poprawę, jest szansa na sukces.

    Oceniając to dzisiaj, możemy stwierdzić, że sukces jest połowiczny, bo mamy projekt ustawy, która usprawni to postępowanie. Będziemy oczekiwali, panie ministrze, tej drugiej części, jakiejś szeroko zakrojonej akcji informacyjnej, żeby ten sukces był pełen. Bo tylko przy pełnym sukcesie to wszystko będzie zmierzało ku temu, do czego zostało stworzone, czyli do przyspieszenia postępowań sądowych. Taka jest intencja, taka jest idea wprowadzenia tej ustawy. Dziękuję bardzo.Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów


95 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy