Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro.


Poseł Andrzej Dera:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wczoraj podczas uzasadniania tego wniosku doszło do skandalu. Nie dlatego, że powiedziałem, że poseł, który uzasadniał ten wniosek, jest prawniczym głupkiem (Poruszenie na sali), bo to nie jest istota tego skandalu. Istotą jest sposób uzasadnienia odmówienia przesłuchania świadków obrony. Otóż prawo do przesłuchania świadków obrony przysługuje wprost na podstawie art. 42 ust. 2 konstytucji oraz art. 14 Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych i Politycznych każdemu człowiekowi i jest fundamentem państwa prawnego.

    Poseł sprawozdawca powiedział, że oddalono wniosek na podstawie art. 170 § 1 ust. 5, w którym czytamy: wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania. Czyli - logicznie rzecz biorąc - nie życzę nikomu siedzącemu na tej sali ani nikomu z obywateli polskich uczestniczenia w procesie, w którym składa wniosek o powołanie obrońcy, a przewodniczący składu mówi: oddalam, bo to przedłuża proces. (Dzwonek)

    Szanowni państwo, prokuratorzy okresu stalinowskiego się cieszą, bo po tylu latach znaleźli swojego wspaniałego ucznia, który zastosował metody, które obowiązywały w latach 50. (Oklaski)

    Pani marszałek, czy można głosować nad wnioskiem, który jest sprzeczny z art. 42...

    (Głosy z sali: Nie krzycz.)

    ...w którym pozbawiono kogoś prawa do obrony? Czy nie należy z urzędu cofnąć tego do komisji, żeby zadośćuczynić temu elementarnemu wymogowi? Bo ja nie wyobrażam sobie tego. Są tutaj, może poza tą częścią sali, opozycjoniści, którzy walczyli o wolną Polskę. (Poruszenie na sali)

    Marszałek:

    Dziękuję bardzo.

    Poseł Andrzej Dera:

    Dzisiaj państwo będziecie mogli udowodnić, czy walczyliście, czy tylko mówiliście o walce, bo to jest podstawa funkcjonowania wolnego państwa.

    Marszałek:

    Bardzo dziękuję, panie pośle.

    Poseł Andrzej Dera:

    Dzisiaj będzie test, czy mamy wolne państwo, czy zacietrzewienie polityczne doprowadzi do tego, że będą łamane elementarne zasady. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro


107 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy